STANDARLAŞTIRMA VE İNSAN

STANDARLAŞTIRMA VE İNSAN

“İnsanı kalıplaştırma”

            İnsan yaradılışı gereği farklı özelliklere sahiptir. Organ ve uzuvlar aynı olmasına rağmen onu oluşturan yapı taşları ve özelikleri farklı olabilmektedir.

            Standart nedir? Standartlaştırma nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre;

Standard (Fr.); Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim.

standartlaştırmak; ise Standart hale getirmek. https://sozluk.gov.tr/

            İnsanların belirli bir standarda hale getirilmesi çok uzun süredir gündemde olan bir konu ve bu husus birçok kesim tarafından da eleştirilmektedir.

            Standart hale getirme iş ve faaliyetlerde; zaman ve maliyet/kazanç tasarrufu sağlar. Hatta bazı insan davranışları da standartlaştırılabilir. Ama bir birey olarak “insanın standart” hale gelmesini beklemek hele ki çağımızda imkânsız.

            Bununla birlikte insan davranışlarının bireyselliği ve kendine özgü olduğu da dikkate alındığında “standart insan”  mümkün olamaz.

Yöneticilerin çalışanların; iş ile ilgili eylem ve davranışlarında iş yeri prensipleri gereği onun bir standart (ölçü) çerçevesinde hareket etmesini istemesi de gayet doğal bir istektir.

            Yöneticiler çalışanlarını, ailede ebeveynler, çocuklarını bir standarda (kalıba) almak isteyebilmektedir. Yöneticiler “iş yeri standartlarına uygun çalışmıyor” derken, anne- babalar; “nesil değişti, bizim zamanımız da…” diyerek serzenişte bulunulabilmektedir. Hatta zaman zaman insan ilişkilerinde bile insanlar karşısındaki kişiyi belirlediği standarda getirmeye çalışmaktadır.

            Ancak insanların her anlamda standart hale getirilme çabası (kalıba sokmak) asla olmamalıdır.

            Standartlaştırma; iş ve işlemler, ürünler,  makine, aletler ve birçok şey için yapılabilirken insanın bir bütün olarak standart hala getirilmesi için beklenti içine girilmemeli, insanların sahip oldukları farklı özellikleri ile asgari müşterek de buluşmaya çalışılmalıdır. Bu zor mu değil. İnsanı var olan özellikleri ile kabullenmek. Asgari müşterek de anlamaya ve anlaşmaya çalışmak.

            Karşımızda ki insanı asla “standartlaştırmayalım”.

            Güzel bir gün dileğiyle.

[email protected]

YORUM EKLE