SİYASETSİZLİK ÜZERİNE YENİ BİR SİYASET TARZI: ‘’AMORF  SİYASET’’

 SİYASETSİZLİK ÜZERİNE YENİ BİR SİYASET TARZI: ‘’AMORF  SİYASET’’

Siyaset, ya bir ideolojiyi hedef alır ve bir ideoloji üzerinde yürür.

Yada hizmet eksenli bir fikri benimser, bu hizmet düzlemi üzerinde yol alır.

Bazen ise neyin düşünüldüğünün hangi fikrin benimsendiğinin neyin savunulduğunun veya hangi hizmet projeleri ile yola çıkıldığının bir önemi yoktur. Bu siyaset tarzı sırf iktidar olmak için kurgulanır.

Elbette iktidar olmak siyaset felsefesinin mütemmim cüzidir. Elbet her siyasal organizma siyasette iktidar olmak için vardır.

Bazen birileri için siyaset, gerektiğinde yanlış parkurlarda koşulması gereken bir amaç olarak görülse de asıl olanın siyasetin bir amaç değil bir araç olduğudur. Yani iktidara yürünen yolda,  halka hizmet için kulaçlanılan kulvarda  iktidar olma kabiliyet ve salahiyetidir.

Politikada bazen siyasal hedef ve siyasal ahlak düzleminde beklenti ve vizyonlar çarpışır. 

Dolayısıyla ne olursa olsun, nasıl olursa olsun yeter ki iktidar olalım iddiası üzerinden sırf iktidar olmak için yapılan siyasette  ne bir fikri ideoloji bulursunuz nede hizmet eksenli düşünülen bir eylem pratiğini…

Salt amaç iktidar olmak için iktidar olmak olduğu için; bir fikri ideolojiyi yüceltmek onu siyaset düzleminde anlaşılır kılmak veya hizmet koşullarını halka anlatarak onların oyuna talip olmak yerine ‘’ histeri’’ amaçlı hedefler öne çıktığı için halisane amaçlar ikinci plana atılır,  hatalar ve iftiralar ile  her kalıba girilerek ortam neyi gerektiriyorsa ona siyaset üretilmesi ön plana çıkarılır.

Yani zaman, mekan, konjonktür neyi işaret ediyorsa ona göre bir kalıp tercihli siyaset üretme seçeneği  ortaya çıkarılır.

İşte ben buna siyasi literatüre  hediye ettiğim yeni bir kavram olarak; ‘’ Amorf siyaset’’ diyorum…

Yani duruma göre; fikri, ideoloji ve vizyon  siyasetinden uzak, siyaseti  neye, kime ve hangi koşullara göre yapacağınızı veya yapılandıracağınızı belirleyen bir duruşu bir biçimi olmayan kemiksiz  ve kişiliksiz siyaset tarzıdır bu…

Amorf  bir kavram olarak; kendine göre bir biçimi, bir duruşu, bir şekli olmayan demektir.

Bu gün ülkemizde siyasetin siyasal  pratiklerinin görünen yüzüne baktığınızda özellikle ana muhalefet partisi ve şürekasının siyasal parkurdaki duruşunu şeklini incelediğinizde  bu tip ‘’ amorf siyaset’’ denilen  yeni siyaset tarzını görürsünüz.

Uzun zamandır sırf birini bir şekilde devirmek bir şekilde iktidar olma uğruna muhalefet ettiği seçimle gelen yapının mutlak gücü karşısında ortaya yeni bir şey koymadan seçimle gelen iktidarı ve liderini bir çeşit ‘’ siyasal metaforlarla’’ yani‘’ diktatör’’ gibi benzetmelerle bu kavramın gerçek karşılığının içinin boşaltıp iftira ve içi boş söylemlerle siyaset üretilmeye çalışıldığını yani siyasetsizlik üzerine siyaset üretilen  siyaset tarzını izliyoruz.

Zira bu tarz siyaset ahlaklı siyaseti değersizleştirdiği gibi maalesef ‘’ silik siyasetinde’’  geleceğine kapı aralar..

Oysa siyasetin doğasında siyasetin  siyaset olarak sistematik işlevini yerine getirebilmesi , siyasi organizmayı çevreyebilmesi için  ya bir fikir ve ideoloji  yada hizmet odaklı gerçek bir amaç üzerinde yürümesi bunları yerine getirecek bir fonksiyolitesi bir işlevselliği olması veya  bunlar üzerinde bir yol kat etmesi gerekir.

Eğer bu şekilde sadece siyasetsizlik üzerinden siyaseti gererek iktidar olunmaya kalkışılırsa işgal ve iştigal edilen siyasal mecra bir zaman sonra güdülen bu siyaseti sorgulanırken toplumsal zeminde ‘’siyasal doku reddi ‘’ yanında vatandaş nezdinde ‘’siyasal iştahsızlığıda’’ ifşa eder.

Zira  ‘’ amorf siyaset’’ ile sırf siyasal iktidar karşısında iktidarı elde etme zahiri bir başarıya kapı aralasada fikir ve hizmet altlığı olmayan bu netice ‘’ yapay  başarı ‘’ olarak bir sonraki seçime kadar zor yürünür.

Çünkü fikir ve ideolojik entegrasyona dayanmayan bir amaçsızlığın bir amaç olarak sunulduğu bir zaman için sırf iktidarı devirmeye matuf hele bir iktidarı devirelim de gerisine sonra bakarız tarzındaki bu siyaset algısı gelecekte ‘’siyasi ideallerde’’ deformasyon oluşturacağı için veya ‘’ siyasal hayal kırıklıkları’’ yönüyle kapsayıcı olamayacağı için beraberinde ülkenin  siyasal bünyesinde büyük tahribatlara yol açabilir.

Bu anlatılarım bir siyasi oluşum veya bir siyasal organizma için geçerli olmanın yanında eğer bir ittifaka dahilseniz ittifakın farklı taşıyıcı eleman unsurları oluşturduğu için doğal olarak içi boş şekilsiz amorf siyaset tarzıyla gerçekleştirilen bu ‘’prefabrik başarılar’’ ile iktidarı birlikte sürdürme organizasyonunun kolonlarının  ancak belli bir süre taşınabileceğinin bilinmesinde fayda var...

Siyasetsizliği topluma siyaset olarak sunup bu tür siyaset tarzıyla yol yürümeye çalışanlara  bizden bir uyarı…

YORUM EKLE