KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN

KIRSAL YERLEŞİM VE KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU

KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN

 

6360 sayılı yasa ile birlikte Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde olan belde ve köyler mahalleye dönüşmüş ve beraberinde birçok sorunu da getirmişti. Özellikle tarım ve hayvancılık da bu düzenlemelerden etkilenmiştir.

7254 sayılı Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na eklenen madde ile birlikte “Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan” ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

15 Nisan 2021 tarihinde de “ Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik alan Yönetmeliği” yayınlanarak yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Yönetmeliğin amacı; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanı, bunların tespitine ilişkin işlemleri, bu yerlerde uygulanacak muafiyet ve indirimleri düzenlemek ve diğer hususların açıklanmasını sağlamaktır

Kırsal mahalle olarak büyükşehir belediyeleri sınırları içinde olup 1984 yılı ve sonrasında köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen mahallelerde tespit edilir.

Kırsal yerleşik alan: Kanunun ek 3 üncü maddesi kapsamında belirlenen ve tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen mahallelerde on bin metrekareden az olmamak kaydıyla belirlenen alanı,

            Bu iki husus birlikte değerlendirildiğinde geniş bir alanı kapsadığı görülmektedir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlemesi için önce ilgili ilçe belediye meclisince karar alınır. Teklifi içeren bu karar, gerekçeleri ile beraber büyükşehir belediye başkanlığına gönderilir. İlçe belediye meclisinin kararının ve teklifinin büyükşehir belediye başkanlığı kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren büyükşehir belediye meclisinin yapacağı ilk toplantıda karar ve teklif gündeme getirilir ve büyükşehir belediye meclisi, en geç doksan gün içinde kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespitine ilişkin kararını verir.

Büyükşehir belediye meclisi belirtilen süre içinde karar almak zorundadır. Büyükşehir belediye meclisi, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul eder ya da reddeder. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirlenmesine ilişkin alınan büyükşehir belediye meclisi kararlarına belirlenen alanın koordinatları eklenir. İlçe belediyesi meclisi ile büyükşehir belediyesi meclisinin kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanla ilgili kararları diğer meclis kararları gibi uygun yöntemlerle duyurulur.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlara tanınan muafiyetler

a) Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden,

b) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan, muaftır.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlara tanınan indirimler

- Ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi 50,

-  2464 sayılı Kanun uyarınca alınması gereken vergi, harç (bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar hariç) ve harcamalara katılma payları 50, indirimli uygulanır.

Bu yerlerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret; işyerleri için belirlenmiş olan en düşük tarifenin 50’sini, konutlar için belirlenmiş olan en düşük tarifenin 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir.

Bu düzenlemelerin hayırlı olması dileğiyle

Sağlıkla Kalalım.

 

info@alikaplan.net

 

 

YORUM EKLE

banner2