Yenişehir Belediyesinin Projesi için Bilimsel Makale Yazıldı

Mersin Yenişehir Belediyesinin, 0-8 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı.  

Yenişehir Belediyesinin Projesi için Bilimsel Makale Yazıldı

Bilimsel makale Yenişehir Belediyesinin projesinin önemini ortaya koydu

Yenişehir Belediyesinin projesi için bilimsel makale yazıldı

Mersin Yenişehir Belediyesinin, 0-8 Yaş Erken Çocukluk Eğitimi Projesi kapsamında Marmara Üniversitesi iş birliğiyle 0-3 yaş arası çocukları olan ailelere verdiği eğitimin ebeveynler üzerindeki etkisi ve önemi yayımlanan bilimsel makaleyle de ortaya çıktı.  

“Her Aile Bir Okuldur” sloganıyla Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı (MABEP)’nda görevli uzman akademisyenler tarafından verilen eğitimler, çocukların gelişim dönemlerine yönelik doğru eğitilmesi ve olası gelişimsel bozuklukların erken dönemde fark edilmesini sağlamayı hedefliyor.  

Aileler hem eğitim aldı hem de bilimsel makaleye dâhil oldu

Mersin Yenişehir Belediyesinin yaklaşık iki yıl önce başlattığı aile eğitim programı ile 92 aile 9 haftalık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Yetişkin eğitimi, okul öncesi eğitim, yeni doğan temel eğitimi ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık eğitimleri alan aileler, aynı zamanda yaygınlaştırılması planlanan programın etkinliğini ölçmek adına gerçekleştirilen bilimsel araştırmaya dâhil olarak bilime de katkı sundular.   

Makale eğitim alan ve almayan ebeveynler arasındaki farkı ortaya koydu

Marmara Üniversitesinde görev yapan 8 akademisyenin imzasıyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Eğitim Fakültesi HAYEF Dergisi’nde yayımlanan “Marmara Aile Becerileri Eğitim Programı’nın (MABEP) Ebeveynlerin Öz Yeterlik Düzeyi ve Çocuklarının Gelişimine Destek Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi” başlıklı makale Yenişehir Belediyesinin projesinin bilimsel sonuçlarını içeriyor ve projenin aileler üzerinde olumlu etki yarattığını verilerle gözler önüne seriyor.  İngilizce ve Türkçe yayımlanan makale eğitim alan ve almayan ebeveynler arasındaki farkı da ortaya koyuyor.

Deney ve kontrol grupları oluşturuldu

Ebeveynlerin öz yeterlik düzeyi ve çocuklarının gelişimlerine destek olma becerileri açısından etkisini ortaya koyan araştırmaya 17’si deney ve 15’i kontrol grubunda olmak üzere toplamda gönüllü 32 aile katıldı.  

9 hafta boyunca 12 oturumla eğitimler verildi

Araştırma sürecinde, deney grubundaki katılımcı ailelere akademisyenler tarafından hazırlanan ve basımı Yenişehir Belediyesi tarafından yapılan MABEP eğitim ve destek materyalleri verilerek 9 hafta boyunca 12 oturumla eğitimler verildi.

Gelişim düzeylerini değerlendiren ön test ve son test uygulamaları yapıldı

Kontrol grubunda yer alan katılımcı aileler ise ilk etapta eğitime dâhil edilmedi.  Programın başlangıcında ve sonunda deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcı ailelere, ebeveyn öz yeterlik düzeyi ve çocukların gelişim düzeylerini değerlendiren ön test ve son test uygulamaları yapıldı ayrıca deney grubundaki ailelerden MABEP uygulamalarına yönelik görüşlerini ortaya çıkarmak üzere yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile nitel veriler de toplandı.

Ebeveynlerin öz yeterlilik düzeyleri ortaya çıktı

Araştırmanın sonuçları eğitim programı katılımcılarının, ebeveyn öz yeterlik düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılaştığını, eğitim öncesinde ebeveynlerin öz yeterlik düzeyi incelendiğinde eğitim alan ve henüz almayan gruplar arasında başlangıçta fark bulunmazken eğitim sonrasında eğitim alan gruptaki ebeveynlerin öz yeterlik düzeyinin eğitimi almayan gruptakilere göre artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

Eğitimler çocukların genel gelişimlerini de olumlu etkiledi

Makale ayrıca, Yenişehir Belediyesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğiyle verilen eğitimlere katılan ebeveynlerin eğitimlerle ve evdeki destekleyici uygulamalar sonucunda çocuklarının gelişim düzeylerine istatistiksel açıdan anlamlı derecede katkı sağladıklarını, çocukların dil-bilişsel, ince-kaba motor, sosyal beceri ve öz bakım gelişimleri ile birlikte genel gelişimlerini önemli düzeyde olumlu etkilemiş olduğunu gösteriyor. Katılımcıların proje uygulamalarına yönelik görüşlerini içeren nitel bulgularda da katılımcıların büyük çoğunluğu kendilerinde olumlu anlamda değişimler olduğunu ifade ediyor.

Başkan Özyiğit, aileleri projeye katılmaya davet etti

Çocukların gelişimini ve yaşamını doğrudan etkileyen projeyi hayata geçiren Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimsel veriler ışığında projeyi hayata geçirdiklerini ve bu makalenin de proje kapsamında verilen eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Bilimsel araştırmayı yaparak, makaleyi yazan ve aynı zamanda 0-3 yaş aile eğitimlerini veren akademisyenler Prof. Dr. Ozana Ural, Doç. Dr. Özgül Polat, Öğr. Gör. Dr. Hülya Bilgin, Öğr.Gör.Dr. Elif Küçükoğlu, Arş.Gör.Dr. Fatma Özge Ünsal, Arş.Gör. Büşra Çelik, Tuba Özkabak Yıldız ve Ayşe Kutluata’ya tek tek teşekkür eden Başkan Abdullah Özyiğit, 0-3 yaş arasında çocuğu olan tüm aileleri Yenişehir Belediyesi Akademiye projeye başvuru yapmaya davet etti.

Başkan Özyiğit’ten eğitim alan ailelere teşekkür

Başkan Abdullah Özyiğit, çocukları için güzel bir gelecek isteyen ve bu yüzden projeye katılarak, eğitim alan ailelere de teşekkür etti.

İstikbalmersin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER