En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Gelir Dağılımı İstatistikleri 2023 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgilerinin bir önceki takvim yılı olan 2022 yılını referans aldığı belirtildi. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürüldüğü üzerinde duruldu.

En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49,8 oldu

En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %49,8 oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Gelir Dağılımı İstatistikleri 2023 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgilerinin bir önceki takvim yılı olan 2022 yılını referans aldığı belirtildi. Gelir hesaplamalarında; hanehalkı gelirleri, büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürüldüğü üzerinde duruldu.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı payın bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak %49,8'e çıkarken, en düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı payın 0,1 puan azalarak %5,9 olduğu belirtildi.


Sıralı %20'lik gruplar itibarıyla yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin dağılımı (%), 2014-2023

 

Gini katsayısı 0,433 olarak tahmin edildi

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısının sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ettiği üzerinde duruldu. Gini katsayısı hesabında hanenin ve fertlerin elde ettiği yıllık gelirlerin toplamından, gelir referans döneminde ödenen vergiler ve diğer hane veya kişilere yapılan düzenli transferler düşüldükten sonra bulunan hanehalkı kullanılabilir gelirinin kullanıldığı üzerinde duruldu.


Daha önceki yıllarda eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri üzerinden hesaplanan Gini katsayısının; yapılan sosyal transferlerin gelir dağılımı üzerindeki etkisini görmek amacıyla tüm sosyal yardımlar hariç ve emekli ve dul-yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transferler hariç tutularak iki farklı yöntemle de ayrıca hesaplandığı vurgulandı.


En son yapılan araştırma sonuçlarına göre Gini katsayısının bir önceki yıla göre 0,018 puan artış ile 0,433 olarak tahmin edildiği belirtildi. Tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda Gini katsayısının 0,520, emekli ve dul yetim maaşı dahil diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,445 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre gelir dağılımı göstergeleri, 2014-2023

 

Yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri 167 bin 983 TL oldu

Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir gelirinin 2023 yılı anket sonuçlarına göre %70,7 artarak 167 bin 983 TL olduğu belirlendi.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 83 bin 808 TL oldu

 

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin bir önceki yıla göre %72,3 artarak 48 bin 642 TL'den 83 bin 808 TL'ye yükseldiği ifade edildi.

En yüksek yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri tek kişilik hanelerde oldu

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelirin geçen yıla göre 37 bin 522 TL artarak 100 bin 076 TL ile tek kişilik hanehalklarının olduğu ifade edildi. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin 99 bin 916 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değerin 85 bin 758 TL olduğu üzerinde duruldu. En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipinin ise 66 bin 001 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının olduğu vurgulandı.

En yüksek yıllık ortalama esas iş geliri 408 bin 174 TL ile işverenlerin oldu

Yıllık ortalama esas iş gelirlerinin sırasıyla işverenlerde 408 bin 174 TL, kendi hesabına çalışanlarda 115 bin 622 TL, ücretli maaşlılarda 102 bin 821 TL ve yevmiyelilerde 53 bin 334 TL olarak hesaplandığı blelirtildi. Geçen yıla göre en yüksek artışın %108,1 ile yevmiyelilerde, en düşük artışın ise %80,7 ile ücretli maaşlılarda olduğu ifade edildi.

Esas işteki durumlarına göre yıllık ortalama esas iş gelirleri (TL), 2022, 2023

Bir önceki yılda işsiz olan fertlerin %42,4'ü 2023 yılında çalışmaya başladı

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması panel veriden elde edilen sonuçlara göre 2022 yılında işsiz olan fertlerin %42,4'ünün 2023 yılında çalışmaya başladığı belirlendi. Faaliyet durumunun 2022 yılında çalışan olarak belirlenen fertlerin 2023 yılında %90,5'inin çalışma hayatına devam ettiği üzerinde duruldu. Bir önceki yıl işgücüne dahil olmayan fertlerin ise %10,1'inin işgücüne katıldığı açıklandı.

Fertlerin bir önceki yıla göre faaliyet durumundaki değişimi (15-64 yaş) (%), 2022-2023   

 

İstikbalmersin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER