Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 450 TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından; Kazanç Yapısı Araştırması 2022 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; 2022 Kasım ayı referans alınarak yapılan bu çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saatin 201,3 olarak gerçekleştiği belirtildi. Sonuçlar incelendiğinde erkekler için aylık ücretli çalışılan saat 206,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda aylık ücretli çalışılan saatin 191,0 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 450 TL oldu

 

Aylık ortalama kişi başı kazanç 12 450 TL oldu


Türkiye İstatistik Kurumu tarafından; Kazanç Yapısı Araştırması 2022 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; 2022 Kasım ayı referans alınarak yapılan bu çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saatin 201,3 olarak gerçekleştiği belirtildi. Sonuçlar incelendiğinde erkekler için aylık ücretli çalışılan saat 206,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda aylık ücretli çalışılan saatin 191,0 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 TL olarak gerçekleştiği ifade edildi. Ücretli çalışan erkeklerin 2022 yılında saatlik ortalama 54,4 TL brüt ücret-maaş alırken, ücretli çalışan kadınların 2022 yılında saatlik ortalama 57,4 TL brüt ücret-maaş aldığı belirtildi.


2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşirken Ücretli çalışan erkeklerin aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınların aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt ücret-maaş aldığı ifade edildi.


Aylık ortalama kişi başı kazancın toplamda 12 bin 450 TL olarak gerçekleştiği açıklandı. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazancın 12 bin 487 TL olurken, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazancın 12 bin 376 TL olduğu üzerinde duruldu.

Yıllık ortalama brüt kazanç 144 390 TL oldu

 

Kazanç Yapısı İstatistikleri sonuçlarına göre, 2022 yılında yıllık ortalama brüt kazancın 144 bin 390 TL olduğu ifade edildi. Bu değerin erkeklerde 147 bin 446 TL ve kadınlarda 138 bin 366 TL olduğu belirtildi.

En yüksek kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti

 

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumu ile doğru orantılı olarak yükseldiğinin görüldüğü açıklandı. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancın yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanların elde ettiği ifade edildi. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazancın erkeklerde 207 bin 112 TL, kadınlarda ise 171 bin 568 TL olduğu üzerinde duruldu.


En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşın yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 175 bin 463 TL, kadınların ise 145 bin 387 TL olarak gerçekleştiği ifade edildi.

 

En yüksek kazanç finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe gerçekleşti

 

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazançın 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde olduğu vurgulandı. Bu ekonomik faaliyetin 284 bin 842 TL ile bilgi ve iletişim ve 229 bin 108 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetlerinin izlediği tahmin edildi.


En düşük yıllık ortalama brüt kazançların ise sırasıyla 99 bin 290 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 TL ile gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 TL ile inşaat sektörlerinde olduğu belirtildi. 

Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının ulaştırma ve depolama faaliyetinde 213 bin 810 TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 206 bin 633 TL ve gayrimenkul faaliyetlerinde 104 bin 387 TL ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleştiği açıklandı.

Nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları en düşük kazancı elde etti

 

En yüksek yıllık ortalama brüt kazancın 276 bin 507 TL ile yöneticiler meslek grubunda çalışanların elde ettiğinin görüldüğü belirlendi. Bu meslek grubunu 200 bin 195 TL ile profesyonel meslek mensuplarının izlediği açıklandı. En düşük yıllık ortalama brüt kazancın ise 94 bin 849 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanlarının grubunda gerçekleştiği ifade edildi.

 

Meslek grubuna (ISCO 08) göre yıllık ortalama brüt kazanç (TL), 2022


Cinsiyetler arası ücret veya kazanç farkı tüm meslek gruplarında erkek lehine gerçekleşti

Yıllık ortalama brüt kazanç dikkate alındığında en yüksek cinsiyetler arası farkın %22,8 ile sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar ve %21,4 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında gerçekleştiği ifade edildi. En düşük farkların ise %4,2 ile yöneticiler ve %6,1 ile hizmet ve satış elemanlarında gerçekleştiği açıklandı.

Yıllık ortalama brüt ücret-maaş dikkate alındığında en yüksek cinsiyetler arası farkın %21,1 ile profesyonel meslek mensupları ve %19,2 ile teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensuplarında gerçekleştiği üzerinde duruldu. En düşük farkın ise %4,4 ile yöneticilerde ve %6,8 ile nitelik gerektirmeyen meslekler ile hizmet ve satış elemanları grubunda gerçekleştiği belirlendi.

İstikbalmersin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER