2023’ÜN SEÇİM BAŞLIĞI: ‘’SURİYE’LİLER…’’

2023’ÜN SEÇİM BAŞLIĞI: ‘’SURİYE’LİLER…’’

2023 seçimleri özellikle üç konu başlığı üzerinde şekillenecek…

Birincisi, Ekonomi…

İkincisi, Suriye’liler…

Üçüncüsü ise Sistem tartışmaları…

Ancak bu konu başlıkları içinde manipülasyona en açık olanı Suriye’liler meselesi…

Aslında millet olarak bizim fıtratımızda her daim mazlumun yanında olma onu koruma iç güdüsü yatar.Bu topluluk ister Müslüman ister Hristiyan isterse Musevi olsun fark etmez.

Dedim ya bu bir yaradılış meselesidir…

Bu günden düne hatta geçmişe doğru yol aldığımızda tarih denilen olgunun geleceğe doğru mesafe alan bir aracın dikiz aynası olduğunu anlarız. Çünkü geleceği anlayabilmek geleceği şekillendirebilmek için geleceğe yürürken bazen geçmişe bakmak geçmişten dersler çıkarmak gerekir.

Zira Türk tarihini dünden bugüne incelediğimizde Hunlardan Göktürklere, ,Selçuklulardan Osmanlılara hep böyle olagelmiştir.

Bu gün yaşananlar aslında dünden farklı olmayan bir realiteden başka bir şey olmadığı gibi olanın Türk milleti fıtratının gereğini yapıyor olmasıdır aslında…

Ancak tarihini bilmeyenler veya bilmezden gelip susanlar bazı gerçekler sanki hiç yaşanmamış gibi bir algı manipülasyon üzerinden dezenformasyon peşinde toplumu algı mühendisliği üzerinden etkileme peşindedirler…

En kullanışlı konu başlığı olarak kimi muhalefet grupları iktidarın bu yumuşak karnını siyaset mühendisliği üzerinden iktidarın iç siyasetini zafiyete düşürmek bunun yanında muhalif siyaseti dizayn etmek için kimi muhalefet partileri ise toplum mühendisliği üzerinden toplumu konsolide etmek için kullanırlar.

Bu tür manipülasyonların kullanıldığı en kullanışlı enstrüman ise ‘’ Sosyal Medyadır…’’

Son zamanlarda sosyal medya üzerinden, sahte Suriye’li veya Afgan’lı hesaplar üzerinden Türk uyruklu vatandaşlarca kurgulanan videoların paylaşıldığı bu sayede ‘’toplumsal peyzaj ‘’ algısı ile toplumu düzenleme veya planlama dolayısıyla koşulları siyasete kanalize ederek siyaseti dizayn çabalarına tevessül edildiğine şahitlik ediyoruz.

Gerek çevremde gerekse sosyal medyada Suriye’liler başta mülteci meselesine dönük serzenişlerin ana başlığı ise‘’ Türk askeri Suriye'de onlar şehit olurken Suriye’li gençlerin Türkiye’de gününü gün ettikleri’’ yönündeki toplumsal algı mühendisliği…

Aslında doğruluk payı yok mu derseniz elbette var. Ancak bunu iki şekilde değerlendirmek gerekiyor.

Birincisi savaşın ilk başladığı 2011 yılında Esad’ın totaliter yönetimine karşı halk ayaklanmasında yönetime karşı mücadele etmek yerine sınıra oradan Türkiye’ye kaçarak sığınan genç ve orta yaşlı erkeklerin bu kişiliksiz tavrını Türk insanıyla mukayese ederek sonuç çıkartma yanlışlığına düşmemek gerekiyor.

Zira bu farkı anlayabilmek için bir Suriye’liyi veya başka bir milletin unsurunu Türk insanı ile bir tutmamak bağımsızlık olgusunun Türk insanına müşahhas bir karakter unsuru olduğunu unutmamak gerekiyor.

İkincisi ise Türk askerinin Suriye’de bulunmasının Esad’a karşı verilen bir savaşın unsuru olmadığını bilmek Mehmetçiğin Suriye’de bulunmasının asıl sebebinin, ABD’nin Kuzey Suriye’de kurgulamak istediği kendi aparatı PYD/PKK terör devletçiğine engel olmak, bölgedeki terör yuvalarını yok ederek bu oluşumu güney sınırımızdan söküp atmak olduğunu anlamak gerekiyor.

Yani geçen aylarda HDP ve CHP’nin sınır ötesi operasyonlara izin vermemesini, teskereye ‘’ Hayır’’ oyu vermesini CHP’nin HDP’ye dönük 2023 seçim yatırımı olarak görmek bu minvalde değerlendirmek gerekiyor.

Yoksa söyledikleri gibi Türk askerinin Suriye’de Suriye’liler için bulunmasına karşı oldukları için değil…

Zira her ne olursa olsun bu mesele ülke için kronik bir soruna dönüşmüş olmakla birlikte daha da büyüme eğiliminde…

Bunun yanısıra iktidarın 1 milyon Suriye’liyi ülkelerine göndermek için çalışma yaptığı yönünde bilgiler yansısa da bu rakamı daha da büyütecek geriye dönüş çalışması yapılması gerekiyor.

Zira 2023 seçimleri, her türlü manipülasyonun hat safhada olduğu Suriye’liler başta diğer mültecilere dönük kıran kırana geçen bir seçim dezenformasyonuna dönüşecek seçim sürecinin sinyallerini veriyor.

YORUM EKLE