YERELDEN ÜRETİM-KENDİ KENDİNE YETEBİLME

YERELDEN ÜRETİM-KENDİ KENDİNE YETEBİLME

Enerji fiyatlarında ki artış beraberinde üretim maliyetlerinde de artışa neden olmuştur. Hammadde nakli ile üretilen ürünlerin nakliye bedelleri de eklendiğinde maliyet daha da artmaktadır. Zincirleme bir şekilde eklendikçe mala/hizmete ulaşım maliyetleri artmaktadır.

Bütün bunları dikkate aldığımız da ve önümüzdeki süreçte de benzer durumlar yaşanabileceği düşünülerek;

  • Yerelin ihtiyaçlarının tespiti,
  • Yerel üretim kaynaklarının (arazi, insan gücü, makine gibi),
  • Yerelin tüketim miktarı

Yukarıda saydıklarım daha da çoğaltılabilir.

Bütün bunları dikkate aldığımız da son tüketiciye ulaşana/satın alana kadar nakli ile ilgili birçok defa maliyet eklenmektedir. Bu nedenle satın alma maliyetleri de artmaktadır.

            Bölgenin üretim potansiyeli belirlenerek, mevcut potansiyeli en üst seviye de değerlendirilmelidir. Bu bölgesel anlam da işsizliği de azaltacağı aynı zaman da bölgesel gelişmişliği ve uzmanlığı da arttıracaktır.

            Burada esas üzerinde durup değerlendireceğimiz konu tüketici fiyatlarında ki maliyetleri en aza indirmek. Bununla birlikte belirli bölgeler de (özellikle ekilmeyen, dağlık arazilerde üretimin, üretici bazlı desteklenmesi (SGK Primi, maaş gibi, bu konu da ayrı bir çalışmayı sizlerle paylaşacağım).

            Üretim ve tüketim merkezlerini birbirine ne kadar çok yakınlaştırırsak kaynaklarımızı daha etkin ve doğru kullanırız aynı zaman da maliyetleri de azaltmış olacağız.  Bu ise enerjide bağımlılığı azaltarak kaynaklarımızın daha verimli kullanımını sağlayacaktır.

            Üretim maliyetleri ile nakilden kaynaklanan maliyetler en aza da indirilmiş olacaktır.

Sağlı günler dileğiyle.

[email protected]

YORUM EKLE