ÜRETEREK KALKINMA

ÜRETEREK KALKINMA

Yaşanan salgın özellikle üretim kaynaklarına erişimle ilgili sorunları beraberinde getirirken, beraberinde artan maliyetlerle birlikte fiyatlarında artmasına neden olmuştur.

Tarım ve tarıma dayalı üretim ile hayvancılık girdi maliyetleri en çok gündemde olan konulardan.

            Özellikle hayvancılık için yem maliyetlerinde yaşanan artışalar ve üretim azlığı.

Üretimin arttırılması için hızlı bir şekilde boş arazilerin ekilmesi ve/veya desteklenmesi gerekmektedir. Bu aynı zamanda önemli ve kıt bir kaynak olan “su” varlığının da dikkatli bir şekilde kullanımını gerektirir.

Yem bitkisi, üretimi teşvik edilmeli kamuya ait ekilebilir tüm araziler değerlendirilmeli. Burada değerlendirilirken küçük tarımsal şirketlere değil kamu eliyle daha geniş halk kitlelerine ulaşılmalı. Piyasa dengeleme görevi ile birlikte özelikle bu ürünlerde vergi avantajları da sağlanmalı. Kişilerin servetlerinde meydana gelen artışın vergilendirilmesi ile üretim kaynaklı vergilendirme arasında kurulacak denge tüm toplumu etkileyecektir.

Üretimde “tasarruflu kullanma” da önemli bir noktadır. Tüketilen mallar dikkatli ve özenli kullanıldıkça (örneğin ekmek) üretim dengeli ve maliyet de daha düşük seviyede olacaktır.

Üretim sadece tarımsal olarak düşünülemez. Türkiye genç ve dinamik bir insan kaynağına sahip. Yapılan olumlu çalışmalar daha da yaygınlaştırılarak çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz.

Sağlıklı günler dileğiyle

[email protected].

YORUM EKLE