TASARRUF VE KALKINMA

TASARRUF VE KALKINMA

           

            “Kaynakların kıt, taleplerin sınırsız” olması” genel ekonomi kurallarındandır.

Yaşanan salgın süreci ile birlikte hammadde ve tedarik sıkıntısı var olan kaynakların önemini daha da arttırmıştır. Bununla birlikte kaynakların etkin ve verimli kullanımı en önemli hususlardan biri haline gelmiştir.

            Üretim faktörlerinin yeterince olmaması onların daha da etkin kullanımını gerektiriyor. Etkin kulanım verimlilikten ileri ötesinde bir konudur. Bununla birlikte kaynaklar etkin kullanıldığı için “tasarruf” da gerçekleşmiş olacaktır.

Burada konumuz ekonomik anlamda tasarruf “birikimin” ötesinde olan kavramdır. Kaynakların etkin kullanımı zaman ve beraberinde kaynak tasarrufunu da getirecektir.

Kaynak dediğimde unu yukarıda da bahsettiğim gibi çok daha geniş düşünmek gerekir.

“Hammadde, insan kaynağı, girişimci, sermaye” ve daha da arttırabileceğimiz bir çok husus. Tasarruf bu süreçte her aşama da ve j-konuda yapılmalı; kısıtlı olan doğal kaynaklar; su (temiz içme suyu), temiz hava, hammadde bunlar üretime dönüştükten sonra bir başka tasarruf aşamasına geçiliyor, üretilenin doğru (etkin) tüketimi/kullanımı gündeme gelir.

Çok başarılı ve çok donanımlı olmak yeterli olmayabilir, eğer ki bu yetenekler/ sahip olunan bilgi/birikim doğru yerde ve zaman da kullanılmazsa israf/kaynağın değerlendirilmemesi sonucu doğurur. Tersi durumda eğer ki doğru yerde, doğru zaman da ve etkin olarak değerlendirilirse tasarruf da sağlanmış olacaktır.

“İnsan Kaynağı” en önemli husus, yıllarca eğitim- öğretim ve bilgi birikimiyle bir seviyeye ulaşır ve idealinde yapmayı düşündüğü işi yapmaya gayret eder. Doğru şekilde, etkin bir şekilde kendisinin de mutlu ve daha başarılı olacağı bir yerde değerlendirilmesi durumunda “etkinlik” sonucu tasarruf da elde edilmiş olacaktır.

Özetle; tasarrufu sadece bir maddi “birikim” olarak değil her aşama da düşünmek ve bu önde hareket etmek gerekecektir.

Sağlıklı günler dileğiyle.

[email protected]

YORUM EKLE