Hantal Yapıdan Dinamik Üretkenliğe

Hantal Yapıdan Dinamik Üretkenliğe

            Kaynakları doğru kullanmak tek başına yeterli olmayabilir aynı zaman da refleksinde hızlı olması gerekmektedir.

            Hızlı refleks ise en önemli kaynaklardan biri olan “ zamanın” etkin kullanımı da sağlayacaktır.

            Aslında zaman değildir tek tasarruf sağlanan konu bununla birlikte “emek/kaynak” da doğru kullanılacaktır.

            Özellikle yerel anlamda kamu idarelerinin kıt olan kaynakları doğru kullanma ile birlikte hızlı bir şekilde cevaplaması/neticelendirmesi “zaman ve kaynak” doğru kullanımını da sağlayacaktır.

            Dünya genelinde yaşanan ekonomik görünüm de dikkate alındığında “tasarruf” en önemli hususlardan biri, tasarruf aynı zaman da kaynağında doğru ve etkin kullanımı da sağlayacaktır.

            Hantal yapı ise; zamanında ve etkin cevabın verilmemesi işlerin zamanında yapılmaması daha kısa bir ifade ile belki de sürece yaymak olarak da değerlendirilebilir.

            Zamanın akıp giden ve telafisi olmayan bir kaynak olduğu dikkate alındığında kamu ya da özel sektör ya da hangi aşama da olursa olsun “taleplerin/sorunların” hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerekecektir.

            Zaman ve kaynağın doğru yönetimi, bunun için de İnsan Kaynakları Yönetimi gerekmektedir. Bir üretim aracı değil hizmeti üreten insanın, doğru ve etkin şekilde değerlendirilmesi, onun sahip olduğu yeteneklere uygun alanlarda değer verilmesi gerekmektedir. İnsan odaklı olarak yapılacak çalışmalar da “insani” yaklaşımla çok daha hızlı ve başarılı sonuçlar elde edilecektir.

            Çalışanın etkin bir şekilde değerlendirilmesi “ hantal yapıdan dinamik üretkenliğe” geçişi sağlayacaktır. Bu ne sağlayacaktır. Elbette çalışanın ve hizmet alanın mutlu olmasını, kaynağın da etkin kullanımını sağlayacaktır.

            Sağlıklı günler dileğiyle.

[email protected]

YORUM EKLE