Kültür harcamaları %88,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada; Kültür harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre %88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin TL olduğu belirtildi. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022 yılında %1,0 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Kültür harcamaları %88,1 arttı

Kültür harcamaları %88,1 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada; Kültür harcamalarının 2022 yılında 2021 yılına göre %88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin TL olduğu belirtildi. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2022 yılında %1,0 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Genel devlet ve özel kültür harcamaları, 2018-2022

 

Genel devlet kültür harcamalarının payı %59,9 oldu

2022 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payının %59,9 olduğu vurgulandı. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre %115,0 artarak 89 milyar 658 milyon 436 bin TL olurken, harcamaların %70,0'inin merkezi devlet bütçesinden gerçekleştiği belirlendi. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek payın %17,5 ile mimarlık alanında olduğu üzerinde duruldu.

Hanehalkı kültür harcamasının %23,5'i diğer kültür hizmetlerine yapıldı

Hanehalklarının 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; diğer kültür hizmetlerinin %23,5, televizyon ve ekipmanının %18,6 ve veri işlem ekipmanlarının %17,8 paya sahip olduğuna yer verildi.

Harcama türlerine göre hanehalkı kültür harcamaları (%), 2022

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %100,9 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değerinin %100,9 artarak 55 milyar 761 milyon 289 bin TL olduğu belirtildi. Katma değerin %22,1'i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %13,8'i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve %11,9'u mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildiği belirtildi.

Kültürel mal ihracatı %105,2 artarken, kültürel mal ithalatı %110,9 arttı

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre %105,2 artarak 178 milyar 596 milyon 215 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre %110,9 artarak 79 milyar 774 milyon 071 bin TL olduğu açıklandı. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payının 2022 yılında %4,2 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payının %1,3 olduğu belirtildi.

Kültürel alanlara göre ihracat ve ithalat, 2022

Kültürel istihdam %6,2 arttı

Kültürel istihdamın 2022 yılında bir önceki yıla göre %6,2 artarak 682 bin kişi olduğu belirtildi. Kültürel istihdamda olanların %61,0'i 30-54 yaş grubunda, %29,2'si 15-29 yaş grubunda, %9,9'unun ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı ifade edildi.

Kültürel istihdamda olanlar, 15+ yaş, 2018-2022

Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları oluşturdu

Kültürel istihdamda olanların %38,3'ünü yükseköğretim mezunları, %35,9'unu lise altı eğitimliler, %25,8'ini ise lise ve dengi meslek okulu mezunu olanların oluşturduğu ifade edildi.

Kültürel istihdamın %60,6'sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli olarak çalıştı

Kültürel istihdamda olanların, %60,6'sının ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, %39,4'ünün işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı belirlendi. Kültürel istihdamda olanların %76,6'sının tam zamanlı çalışırken, %23,4'ünün yarı zamanlı çalıştığı vurgulandı. Kültürel istihdamda yer alan kişilerin haftalık ortalama normal çalışma süresinin 38,7 saat olduğu ifade edildi.

El sanatları çalışanlarının payı %40,4 oldu

Kültürel istihdamın %90,0'ını kültürel meslek alanlarında, %10,0'unu ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanların oluşturduğu üzerinde duruldu. Kültürel istihdamda olanların %40,4'ünü el sanatları çalışanları, %19,3'ünü mimar, planlamacı ve tasarımcılar, %9,7'sini yaratıcı sanatçılar ve sahne sanatçıları, %7,4'ünü ise sanat ve kültür ile ilgili yardımcı profesyonel meslek mensuplarının oluşturduğu belirtildi.

Kültürel istihdamın mesleki alanlara göre dağılımı (%), 15+ yaş, 2022

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı %9,5 oldu

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payının %9,5, yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payının %5,3, sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetlerinde çalışanların payının ise %4,1 olduğu üzerinde duruldu.

İstikbalmersin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER