Başka Söze Gerek Yok!

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yıldönümünü kutluyoruz. 100 yıl olmasına  bir yıl kaldı. Ve Türk Gençliği adım adım Atasının izinde yürümeye devam ediyor... Atamızın o meşhur gençliğe hitabesini yeniden hatırlatıyor ve Türk Gençliğinin Türkiye Cumhuriyeti Devletini 100. Yılında Lider Ülke Türkiye yapacağına yürekten inanıyorum. 
Ve diyorum ki başka söze gerek yok!

“Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 
Mevcudiyetinin ve İstikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbal de dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedbahtların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetini düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler; millet, fark ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır! 

MUHTAÇ OLDUĞUN  KUDRET, 
DAMARLARINDAKİ ASİL KANDA  MEVCUTTUR.”
      
                  Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

***
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

YORUM EKLE

banner2