Yazı Detayı
01 Mayıs 2021 - Cumartesi 12:00 Bu yazı 340 kez okundu
 
EVLERDE ÜRETİLEN MALLARIN İNTERNETTEN SATIŞINDA ESNAF MUAFLIĞI
Ali Kaplan
 
 

Hazırlamış olduğum proje ve yapmış olduğum çalışmalarda “Bazlama Dünya Pazarına” girecek sloganıyla hazırlamış olduğum projeyi paylaştıklarımdan kimi okumamış ve kimi de hafif gülmüşlerdi “O kadar da değil” gibisinden. DEVLETİMİZLE aynı şekilde düşünmek ve hedefler koymak ziyadesiyle mutlu etti. Öngörü güzel bir şey.

https://www.alikaplan.net/kirsal-kalkinma-2-bazlama-dunya-mutfaginda/

7256 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen evlerde üretilen Malların İnternet üzerinden satışı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Gelir Vergisi Genel Tebliği (SERİ NO: 314) yayınlandı.

Bu tebliğde önemli hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

  1. Evlerde Üretilen Malların İnternetten Satışında Esnaf Muaflığı

Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar.

Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için;

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması,

Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.

Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla 4 (bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda 2) oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür.

 İstihdama bağlı indirimli oranın uygulanması için ilgili ayda bir işçinin en az on gün süreyle çalıştırılması gerekir. Bu hasılat tutarı üzerinden ayrıca 94 üncü madde kapsamında tevkifat yapılmaz.

Bu bent kapsamında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını aşması hâlinde, mükellef izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilir ve tekrar bu muafiyetten faydalanamaz.

Bentte yer alan hasılat koşulu dışındaki diğer şartların ihlal edildiğinin tespit edilmesi hâlinde muafiyetten faydalanılamaz ve zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.

Söz konusu hükmün 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür (193 Sayılı GVK 9 md.10.bent).

  1. İşyeri ve motorlu araç olmaksızın seyyar olarak yapılan perakende mal satışları muafiyet kapsamındadır.

Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu muafiyetten faydalanamamaktadırlar (193 Sayılı GVK md 9/1).

  1. Sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri ;

Havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler. Ayrıca evlerde imal edilen bu ürünlerin internet ve benzeri elektronik ortamlarda satışı da yıllık brüt asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla muafiyet kapsamındadır (193 Sayılı GVK 9md/6).

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar tarafından esnaf muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri üzerinden; evlerde imal edilen mallar için 2 ve perakende satılan diğer mallar için 5 oranında tevkifat yapılmaktadır.

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine eklenen (10) numaralı bent ile ayrı bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları, münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar esnaf muaflığı kapsamına alınmıştır.

Bunların esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için;

a) İkametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması,

b) Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi, gerekmektedir.

Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 220.000 Türk lirasını (2021 yılı için 240.000 TL) aşması halinde, içinde bulunulan takvim yılında esnaf muaflığından faydalanılabilecek, izleyen takvim yılının başından itibaren ise esnaf muaflığından faydalanılamayacaktır. Muaflığa ilişkin şartları kaybedenler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecek ve tekrar aynı muafiyetten faydalanamayacaklardır. Mezkûr bentte belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenmek suretiyle belirlenecektir.

Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerlidir.

Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olanlar ile faaliyetini, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar bu muafiyetten yararlanamazlar.

Bu muafiyetten faydalanılabilmesi için evlerde imal edilen ürünlerin münhasıran internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması şart olup, satışların bir kısmının internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden, bir kısmının ise diğer şekillerde yapılması halinde mezkûr bent kapsamında muafiyetten faydalanılması mümkün değildir. Şartların varlığı halinde, mezkûr maddenin (1) ve (6) numaralı bentleri kapsamında esnaf muaflığından faydalanılması mümkündür.

Mezkûr maddenin (6) ve (10) numaralı bentlerinde düzenlenen muafiyetlerden aynı takvim yılında aynı anda faydalanılması mümkün değildir. Mezkûr maddenin (6) numaralı bendi kapsamında muafiyetten faydalananlardan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yıl içerisinde yapılan satışların ilgili yılda geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarını geçmesi nedeniyle esnaf muafiyetini kaybedecek ve izleyen takvim yılı başı itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olanlar, izleyen yıl Ocak ayının sonuna kadar mezkûr maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlamaları halinde, izleyen yılda bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

Örnek Bayan (A), sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın evinde ürettiği ekmek, bazlama, kurabiye ve pasta ile reçel, salça ve turşu gibi ürünleri internet üzerinden satışa aracılık eden bir platform aracılığıyla satmaktadır. Bayan (A) bu ürünlerin satışı dolayısıyla 2021 yılında 193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Bayan (A)’nın internet üzerinden yapmış olduğu satış tutarı olan 50.000 TL, 2021 yılı için belirlenen yıllık asgari ücretin brüt tutarı olan 42.930 TL’yi aştığından, Bayan (A) izleyen takvim yılı başından itibaren (6) numaralı bent kapsamında muafiyetten faydalanamayacaktır. Ancak Bayan (A), 2022 yılı Ocak ayının sonuna kadar maddenin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde belirtilen şartları sağlaması kaydıyla 2022 yılında internet ve benzeri alanlar üzerinden yapacağı satışları için (10) numaralı bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanabilecektir.

 

                Sağlıklı günler dileğiyle.

info@alikaplan.net

 

 

 
Etiketler: EVLERDE, ÜRETİLEN, MALLARIN, İNTERNETTEN, SATIŞINDA, ESNAF, MUAFLIĞI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
19 Nisan 2021
KIRSAL MAHALLE VE KIRSAL YERLEŞİK ALAN
244 Okunma.
23 Mart 2021
KENT, KENTLİLİK VE HAREKETLİLİK
3283 Okunma.
03 Mart 2021
1 MART ARSLANKÖY’ÜN KURTULUŞU
2739 Okunma.
06 Şubat 2021
BİR TAS SICAK ÇORBA “ GÖNÜLLERİ ISITMAK”
2876 Okunma.
22 Ocak 2021
DALINDAN KOPAN YAPRAK
2779 Okunma.
03 Ocak 2021
MERSİN 2023 VİZYONU 100. YILDA 100 PROJE
5250 Okunma.
17 Aralık 2020
ARDIÇ AĞACI
4627 Okunma.
04 Aralık 2020
KIRSAL KALKINMA-5 DOĞA TURİZMİ
3683 Okunma.
26 Kasım 2020
ÖĞRETMEN, ÖĞRETEN
2513 Okunma.
23 Kasım 2020
YENECEĞİZ
1775 Okunma.
03 Kasım 2020
KIRSAL KALKINMA- 4 “Coğrafi İşaretler”
6002 Okunma.
18 Ekim 2020
MUHTARLARIMIZ
5108 Okunma.
03 Ekim 2020
KIRSAL KALKINMA-3 “YEREL TURİZM”
4606 Okunma.
14 Eylül 2020
KIRSAL KALIKNMA-2 “BAZLAMA DÜNYA MUTFAĞINDA”
6505 Okunma.
01 Eylül 2020
HACI BEKTAŞ-I VELİYİ ANLAMAK VE ANMAK
5412 Okunma.
26 Ağustos 2020
KIRSAL KALKINMA-1
2776 Okunma.
17 Temmuz 2020
KORONA,YAYLA VE TURİZM
5981 Okunma.
23 Haziran 2020
KENTİ KEFŞETMEK
6402 Okunma.
21 Mayıs 2020
MUTLULUK VE VERİMLİLİK
7021 Okunma.
12 Mayıs 2020
CORONA, YA SONRASI?
2808 Okunma.
29 Nisan 2020
AKIL FIRTINASI
3655 Okunma.
14 Nisan 2020
SEVGİ VE SAMİMİYET
4062 Okunma.
07 Nisan 2020
Yine Zafer Kazanacağız
3592 Okunma.
30 Mart 2020
Birlikte Başarmalıyız
4162 Okunma.
21 Mart 2020
Çanakkale
4120 Okunma.
05 Mart 2020
Mahalleli Ve Kentlilik
5768 Okunma.
23 Aralık 2019
Şiir Tadında Bir Mersin
10856 Okunma.
28 Kasım 2019
MERSİN BİR SEVDADIR
3822 Okunma.
04 Kasım 2019
AĞAÇ ANA
4223 Okunma.
25 Eylül 2019
YAZMALI MI? YAZMAMALI MI?
4363 Okunma.
13 Haziran 2019
“BAL ARISI” TİPİ YÖNETİCİ
5441 Okunma.
10 Mayıs 2019
Mersin 2100 Vizyonu
6044 Okunma.
03 Mart 2019
TARIM KENTİ “ MERSİN”
6193 Okunma.
02 Mart 2019
Tiflis'ten-2
5164 Okunma.
11 Ocak 2016
5563 Okunma.
Haber Yazılımı