Türkiye nüfusunun %15,3'ünü genç nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Gençlik, 2021 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi olduğu bildirildi. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturduğu; genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfusun oluşturduğu ifade edildi.

Türkiye nüfusunun %15,3'ünü genç nüfus oluşturdu

Türkiye nüfusunun %15,3'ünü genç nüfus oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Gençlik, 2021 bülteni değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi olduğu bildirildi. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,3'ünü oluşturduğu; genç nüfusun %51,3'ünü erkek nüfus, %48,7'sini ise kadın nüfusun oluşturduğu ifade edildi.

Genç nüfusun %31,1'inin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun %29,0'unun 15-17 yaş grubunda, %19,0'unun 18-19 yaş grubunda, %31,1'inin 20-22 ve %20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı bildirildi.


Yaş grubuna göre genç nüfus oranı,2021

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında %14,3, 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği belirtildi.

Genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-208

Türkiye'nin Gençlik nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması %10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,6 ile İrlanda, %12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, %9,2 ile Letonya olduğu bildirildi.

Adana nüfusunun %15,0'ını, Mersin nüfusunun %14,5’ini genç nüfus oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Adana nüfusu 2 milyon 263 bin 373 kişi iken bunun 338 bin 841’ini gençlerin oluşturduğu; Adana  nüfusunun %15,0’ını genç nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2021 yıl sonu itibarıyla, Mersin nüfusu  1 milyon 891 bin 145 kişi iken bunun 273 bin 382’sini gençlerin oluşturduğu; Mersin  nüfusunun %14,5’ini genç nüfusun oluşturduğu bildirildi.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,8 ile Hakkari’nin olduğu, bu ili %22,1 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt’in izlediği belirtildi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ilin %12,3 ile Muğla oldu. Muğla ilini %12,7 ile Tunceli ve Balıkesir illerinin izlediği bildirildi.

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının yaklaşık 4 katı oldu

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında %96,2'sinin hiç evlenmemiş, %3,8'inin resmi nikahla evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %84,9'unun hiç evlenmemiş, %14,7'sinin resmi nikahla evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğu ifade edildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,7 oldu

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında %39,1 iken 2021 yılında %41,7 olduğu; genç erkeklerde işgücüne katılma oranının 2020 yılında %50,1 iken 2021 yılında %53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %27,5 iken 2021 yılında %29,7 olduğu bildirildi.

 

Gençlerde işsizlik oranının, 2020 yılında %25,3 iken 2021 yılında %22,6 olduğu; genç erkeklerde işsizlik oranının 2020 yılında %22,6 iken 2021 yılında %19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında %30,3 iken 2021 yılında %28,7 olduğu belirtildi.

 

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranın 2020 yılında %28,3 iken 2021 yılında %24,7 olduğu; genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında %21,2 iken 2021 yılında %17,5, genç kadınlarda ise bu oranın 2020 yılında %35,7 iken 2021 yılında %32,4 olduğu bildirildi.

İstihdamdaki gençlerin %51,0'i hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında %29,2 iken 2021 yılında %32,2'ye yükseldiği; Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında %38,8 iken 2021 yılında %42,8, genç kadınlarda bu oran 2020 yılında %19,2 iken 2021 yılında %21,2 olduğu bildirildi.

 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında %18,2'sinin tarım sektöründe, %30,8'inin sanayi sektöründe, %51,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı bildirildi. İstihdam edilen genç erkeklerin %16,8'inin tarım sektöründe, %35,4'ünün sanayi sektöründe, %47,7'sinin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %21,0'inin tarım, %21,0'inin sanayi, %58,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı ifade edildi.

Gençlerin %44,5'i mutlu olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında %47,2 iken 2021 yılında %44,5 olduğu; mutluluk oranın, 2021 yılında genç erkeklerde %38,2, genç kadınlarda ise %51,0 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %45,1 ile sağlık, ilk sırada yer aldığı; bunu, %22,9 ile başarı, %16,9 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %43,0 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %24,8 ile başarı ve %13,5 ile para takip ettiği belirtildi. Genç kadınlarda ise %47,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,2 ile sevgi ve %21,0 ile başarının takip ettiği bildirildi.

Cinsiyete göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler, 2021

Gençlerin %76,0'sı işinden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin %76,0'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, %42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar %72,6 ve %40,7 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gençlerin %59,2'si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin %59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu; bu oranın genç erkeklerde %56,3 iken genç kadınlarda %62,3 olduğu ifade edildi.

İnternet kullanan gençlerin oranı %97,1 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında %93,0 iken 2021 yılında %97,1 olduğu belirtildi. İnternet kullanım oranının, genç erkeklerde 2020 yılında %95,0 iken 2021 yılında %98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında %91,0 iken 2021 yılında %95,6 olduğu bildirildi.

İstikbalmersin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER