TOROSLAR BELEDİYESİ'NDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ (2)

TOROSLAR BELEDİYESİ’NDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ  (2)

‘’ Sapla samanı ayırmak için bazen bir rüzgarın esmesi gerekir.’’

Operasyonel bir durumu işaret eden bu kavram; işlevinde aksaklıklar meydana gelen ve görevlerini yerine getiremeyen birimleri yeniden tasnif ve yeniden dizayn etme çabasını  tanımlar.

Belediyenin yapısındaki müzminleşmiş işlevsellik sorunu bugünün sorunu değil elbette,  dünde vardı bu gün de var fakat yarın olmamalıdır.

Ve elbette yine biliriz ki ;  ‘’ Ulu çınarlar, fırtınalı dağlarda yetişir!’’

Kişisel ilişkilerinde samimi, icraat hamlelerinde tarafsız olmaya çalışan aynı zamanda ideolojik radikalizmden uzak, ideolojik taassubiyeti öncelemekten özellikle kaçınan Başkan Yılmaz’ın işi kolay olmasa gerek…

Başkanın işinin kolay olmaması fıtratına dayalı değişimci kişiliğinden gelir. İşlevsellik sorunu yaşayan eski düzene muhalefet etmesidir nedeni...

İstese aksaklık yaşayan yapısal düzeni devam ettirebilir, toplum ne der bunlara aldırmadan, vatandaş serzenişlerine kulak tıkayarak kimseyi karşısına alma gibi bir iç cepheleşmeye girmeden, yerel seçimlerin 2024 olduğu düşünüldüğünde kalan 3,5 yılını gününü gün ederek bir şekilde sürdürebilirdi.

Ancak Başkan Yılmaz, bunu istese de yapamaz. Çünkü suya sabuna dokunmadan operasyonel düşünüp düşünmeme kararı bir fıtrat bir yaratılış meselesidir. Zira bu tarz zaten onun mizacıyla uyumlu olmadığı gibi bu davranış tarzı ile doğup büyüdüğü Toroslar’a, Toroslar insanına vefasızlık etmiş olurdu.

Dolayısıyla yeniden yapılanmaya giden bu süreçte, ‘’Dalgalara karşı ters kulaç atmak’’ gibi zor bir görevi üstlenen Başkan’a karşı, sırtında yumurta küfesi taşımayan bizler tenkit kültürünü kullanırken daha hassas olmalı, kılı kırk yaran bir anlayışı hakim kılmalıyız.

Başkan Atsız Afşın Yılmaz’ın yapmak istediği; işlevsellikte vatandaşa sorun ve sıkıntı yaşatan tüm dinamiklerde reformlar yaparak sorunu ortadan kaldırmak, iç dizaynı yeniden tesis ederek, sürdürülebilir olmayan bu fonksiyonel işlevselliği yenileşmeye tabi tutarak bir değişime zemin hazırlama çabasıdır.

Demem o ki; reformist düşünen Başkan Yılmaz’ı;  en ideali arama yolunda onu anlamak onu desteklemek gerekiyor. Bunu kendisi için yapmadığını bilmek, vatandaş odaklı belediyeciliği öncelemek yönündeki uğraşına, çabasına can suyu vermek gerekiyor.

Bir paradigma ortaya koymaya çalışan biri olarak düşündüğü; sorun yaratan vatandaştan gelen tepki odaklı ‘’reaktif belediyecilik’’ anlayışından, sorun çözen etki odaklı ‘’proaktif belediyeciliğe‘’ geçerek bu anlayışı başında olduğu kuruma hakim kılma stratejini  kendisinde hissediyor olmasıdır.

Proaktif belediyecilik diyoruz da peki nedir proaktif belediyecilik?

Proaktif  Belediyecilik:  

  1. Olan ve olabilecek bir sorunu önceden görüp sorun haline gelmeden o sorunu ortadan kaldırma becerisidir. ( Feraset anlayışını hakim kılmak)
  2. Yeni koşullar oluşturarak mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif alabilme cesaretidir. (Cesaret gücünün önünü açmak)
  3. Bir vizyonu veya özgüveni olan bir yapılanma inşa etme kabiliyetidir. (Basiret potansiyeline imkan tanımak)

‘’ Vizyon ve özgüven ‘’ odaklı proaktif kişiliğiyle ön plana çıkan Başkan Yılmaz, bu yapısal yıpranmadaki işlevsel deformasyona dönük, sorun çözmeye yönelik etki odaklı, pozitif ve motive edici aklı önceleyen karakteriyle daha iyiye giden yolda bunların üstesinden geleceğine gönülden inanıyorum.

La fontaine’nin sözüyle bitirelim: ‘’ Hiçbir zafere, çiçekli yollardan gidilmez!’’

 

 

 

YORUM EKLE