banner18

Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Birleşimini Yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kenti ve milyonlarca insanı etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günkü ilk birleşimi yasa gereği yapılan açılışın ardından ertelenen Akdeniz Belediye Meclisi Şubat ayı 2’nci birleşimi, M. Mustafa Gültak Başkanlığı’nda gerçekleşti.

Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Birleşimini Yaptı

Akdeniz Belediye Meclisi Şubat Ayı İkinci Birleşimini Yaptı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kenti ve milyonlarca insanı etkileyen yıkıcı depremler nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günkü ilk birleşimi yasa gereği yapılan açılışın ardından ertelenen Akdeniz Belediye Meclisi Şubat ayı 2’nci birleşimi, M. Mustafa Gültak Başkanlığı’nda gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda bir önceki birleşim tutanak özeti kabul edildi, ardından gündem maddelerine geçildi. Akdeniz Belediyesi sorumluluğundaki sokak, meydan, yeşil alan, bulvar gibi alanlarda altyapı yatırımı yapan firma ve vatandaşlarca yapılacak kazılarla ilgili gelir kaydedilecek ruhsat bedeli, keşif bedeli ve tahrip bedellerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi AYKOME Şube Müdürlüğü birim fiyatları üzerinden yapılarak Meclis kararı ile kabul edilen Mali Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret tarifesine eklenmesiyle ilgili teklif görüşüldü. Konu komisyonlara sevk edildi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’na tahsis

Mülkiyeti Akdeniz Belediye Başkanlığına ait Nusratiye Mahallesi 5320 Sokak No: 22 (761 ada 1 parsel) adresindeki prefabrik yapının, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Akdeniz Belediye Başkanlığı arasında ortak hizmet projelerinde kullanılmak üzere 15 yıl süreli bedelsiz tahsisinin yapılması ile ilgili teklifin görüşüldü. Teklif, oybirliği ile komisyonlara havale edildi.

Uluslararası turizm fuarlarına katılım sağlanacak

Meclis’te, Akdeniz Belediye Başkanı ve METAB Meclis üyesi M. Mustafa Gültak’ın 07-09 Mart 2023 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek olan "ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarına"; Belediye Meclisi ve METAB Meclis üyesi Yıldırım Akpınar’ın ise 16-18 Mart 2023 tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilecek "MITT Moscow 29. Moskova Turizm Fuarına" katılması ile ilgili ile ilgili teklif görüşüldü. Teklifler, oybirliği ile kabul edildi.

Akdeniz Belediyesinde görev yapmakta iken 5 Mart 2018 tarihinde sözleşmesi feshedilen personelin, Adana Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi kararı doğrultusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün, 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel için 1 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 döneminde geçerli olan I sayılı cetvelde belirtilen kadro için ücretin belirlenmesi ve çalıştırılmasıyla ilgili teklif görüşüldü. Teklif, ilgili komisyonlara havale edildi.

Yurt dışındaki eğitim programları…

Belediye Meclis üyeleri ile belediyede görev yapan idareci, müdür ve personellere yönelik, teknik gezi, hizmet içi eğitim ve inceleme yapmak ve masrafların (yol, iaşe, konaklama) belediye bütçesinden karşılanması koşuluyla, yurt dışındaki eğitim programlarına gönderilmesi konusunda Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak’a yetki verilmesi ile ilgili teklif de Meclis’te görüşüldü. Teklif, oybirliği ile komisyonlara sevk edildi.

Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde (mülga) Yenitaşkent Belediye Meclisi’nin 5 Ekim 2001 tarih ve 32 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notlarında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülerek; konu, ilgili komisyonlara oybirliği ile havale edildi. Sonrasında, komisyonlara sevk edilen iki konunun karara bağlanması için toplantıya yarım saat ara verildi. Aradan sonra devam eden toplantıda, komisyonlardan oybirliği ile kabul edilen 2 karar okunup yine oybirliği ile Meclis’ten geçti.

Akdeniz Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 6 Mart 2023 Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacak.

mersinistikbal

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner2

banner10