Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %39,8 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yenilik Araştırması 2022 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %39,8'inin 2020-2022 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %39,8 oldu

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %39,8 oldu


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yenilik Araştırması 2022 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Araştırma sonuçlarına göre çalışan sayısı 10 ve daha fazla olan girişimlerin %39,8'inin 2020-2022 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde yenilik faaliyetinde bulunduğu belirtildi.

Bir önceki referans döneminde (2018-2020) bu oranın %38,5 olarak hesaplandığı ifade edildi. Çalışan sayısının 10-49 olan girişimlerin %37,2'sini, 50-249 çalışanı olan girişimlerin %47,4'ünün, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise %70,5'inin piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci yeniliği uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunduğu vurgulandı. Sanayi sektöründe yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı %42,9 iken; hizmet sektöründe bu oranın %36,0 olduğu belirtildi.

Girişimler en fazla mal üretme veya hizmet sağlama yöntemlerinde yenilik uyguladı

 

Girişimlerin %35,0'ının temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulunduğu ifade edildi. Bir önceki araştırma sonuçlarında bu oranın %30,2 olduğu İş süreçlerinde en fazla yeniliğin uygulandığı alanın %77,2 ile mal üretme veya hizmet sağlama yöntemleri olduğu üzerinde duruldu. Bu kategoriyi %73,2 ile muhasebe veya diğer idari işlemler ve %68,9 ile bilgi işlem veya iletişim yöntemlerinin izlediği açıklandı.

Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı 2018-2020, 2020-2022

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %28,7'si finansal destek aldı    

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %28,7'sinin çeşitli kaynaklardan finansal destek aldığı açıklandı. Bu girişimlerden %46,5'inin merkezi kamu kurum/kuruluşlarından, %11,0'ı yerel veya bölgesel kamu kuruluşlarından, %7,0'ı diğer AB kurumlarından ve %6,4'ü Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Araştırma ve İnovasyon Programı'ndan aldığı finansal destekleri araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) veya diğer inovasyon faaliyetlerinde kullandığını belirttiği üzerinde duruldu.

Yenilik faaliyetinde bulunan her dört girişimden biri patent başvurusunda bulundu

Yenilik faaliyetleri ile elde edilen rekabetçi avantajı etkin koruma yöntemlerinin de sorgulandığı araştırmada, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin %48,1'inin ticari marka tescili yaptırdığı tespit edildi. Bunu %25,4 ile patent başvurusu, %24,1 ile ticari sır kullanımı, %15,7 ile faydalı model başvurusu, %13,4 ile endüstriyel tasarım tescili ve %12,6 ile telif hakkı başvurusunun izlediği üzerinde duruldu.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerde fikri mülkiyet hakları, 2018-2020, 2020-2022

 


Enerji, su ve malzemenin maliyeti çevresel yenilik yapmada en önemli faktör oldu

Araştırma kapsamında girişimlerin ortaya koyduğu yenilik faaliyetlerinde çevreyi koruma katkısının önemli olma durumunun analiz edildiği açıklandı.


Bu durum girişim içinde sağlanan çevresel faydalar bakımından incelendiğinde, girişimlerin %37,2'sinin  kullandıkları malzemeyi çevreyi daha az kirleten veya çevre için tehlikeli olmayanlar ile değiştirdiği  %35,4'ü birim üretim başına toprak, gürültü, su veya hava kirliliğinin azaltılmasını sağladı. Bu girişimlerin %34,2'si ise birim üretim başına enerji kullanımını veya toplam karbon ayak izini azalttı, yine aynı oranda girişimde kullanmak ya da satmak amacıyla atık, su ve malzemenin geri dönüşümünü sağladı ifade edildi.

Nihai kullanıcı tarafından ürünlerin kullanımı süresince ortaya çıkan çevresel faydalara göre, girişimlerin %42,3'ünün daha dayanıklı ürünler sayesinde ürün kullanım süresinin uzamasını, %38,0'ı kullanım sonrası ürünlerin geri dönüşümünün kolaylaştırılmasını, %37,9'u ise hava, su, gürültü ve toprak kirliliğinin azaltılmasını sağladığı vurgulandı.


Girişimleri çevresel yenilik yapmaya iten faktörler incelendiğinde, girişimlerin %42,4'ü enerji, su ve malzemenin yüksek maliyeti nedeniyle, %39,7'si girişimin itibarını geliştirme amacıyla, %33,2'si mevcut çevresel vergiler, ücretler ve ödemeler nedeniyle yenilik faaliyetinde bulunduklarını belirtti.

Yenilik faaliyetinde bulunan girişimleri çevresel fayda sağlayan yenilik yapmaya iten faktörler, 2020-2022    

İstikbalmersin

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER