Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553

Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553, Adana nüfusu 2 milyon 274 bin 106, Mersin’in nüfusu 1 milyon 916 bin 432 kişi oldu

Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553

Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553, Adana nüfusu 2 milyon 274 bin 106, Mersin’in nüfusu 1 milyon 916 bin 432 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de ikamet eden nüfusun 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştığı belirtildi. Erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın nüfusun 42 milyon 575 bin 441 kişi olduğu ifade edildi. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkeklerin %49,9'unu ise kadınların oluşturduğu bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfusun bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi olduğu belirtildi. Bu nüfusun %49,5'ini erkeklerin %50,5'ini kadınların oluşturduğuna yer verildi.

Adana’nın nüfusu 2 milyon 274 bin 106 kişi oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana nüfusunun 2022 yılında, bir önceki yıla göre 10 bin 733 kişi artarak 2 milyon 274 bin 106 kişi olduğu ve nüfus sıralamasında 7.  sırada yer aldığı belirtildi. Adana’da erkek nüfusun 1 milyon 137 bin 455 kişi, kadın nüfusun ise 1 milyon 136 bin 651 kişi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre Adana’da toplam nüfusun %50,02’isini erkeklerin, %49,98’ini ise kadınların oluşturduğu ifade edildi.

Adana’nın yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 2,1 iken, 2022 yılında binde 4,7 olduğu belirtildi. Ayrıca Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısının", Adana’da 2022 yılında 163 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.

Mersin’in nüfusu 1 milyon 916 bin 432 kişi oldu

Yapılan açıklamada, Mersin nüfusunun 2022 yılında, bir önceki yıla göre 25 bin 287 kişi artarak 1 milyon 916 bin 432 kişi olduğu ve nüfus sıralamasında 11. sırada yer aldığı belirtildi. Mersin’de erkek nüfusunun 958 bin 642 kişi, kadın nüfusunun ise 957 bin 790 kişi olduğu belirtildi. Buna göre Mersin’de toplam nüfusun %50,02’sini erkeklerin, %49,8’ini kadınların oluşturduğu bildirildi.

Mersin’in yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 11,9 iken, 2022 yılında binde 13,3 olduğu belirtildi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısının", Mersin’de 2021 yılına göre 2 kişi artarak 124 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 7,1 oldu

Yıllık nüfus artış hızının 2021 yılında binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 olduğu belirtildi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,4 oldu

Türkiye'de 2021 yılında %93,2 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranının 2022 yılında %93,4 olduğu belrtildi. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranının %6,8'den %6,6'ya düştüğü ifade edildi.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2022

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 907 bin 951 kişi oldu

Yapılan açıklamada, İstanbul'un nüfusunun bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişi olduğu bildirildi. Türkiye nüfusunun %18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara’nın 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir’in 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa’nın ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya’nın izlediği ifade edildi.

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2022

Nüfusu en az olan il 84 bin 241 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt’un 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il olduğu belirtildi. Bayburt'u, 84 bin 366 kişi ile Tunceli’nin 92 bin 481 kişi ile Ardahan’ın 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane’nin ve 147 bin 919 kişi ile Kilis’in takip ettiği üzerinde duruldu.

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2022

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Nüfus piramidi, 2007, 2022

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,5'e yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2021 yılında 33,1 olan ortanca yaşın 2022 yılında 33,5'e yükseldiği belirtildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldüğü ifade edilldi.

En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2022

Çalışma çağındaki nüfusun oranı %68,1 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2022 yılında %68,1 olduğu ifade edildi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranının %26,4'ten %22'ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,9'a yükseldiği belirtildi.
Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 62 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısının", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldiği ifade edildi. İstanbul,un kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz olduğu belirtildi. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir’in nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller olduğuna yer verildi.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il’in ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olduğu belirtildi. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izlediği ifade edildi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğunun 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğunun ise 350 olarak gerçekleştiği belirtildi.

mersinistikbal

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER