Nüfus Sıralamasında 18. Sıradayız

Bu yılın teması, fırsatlardan yararlanmak, herkes için haklar ve seçenekler sağlamak oldu

Nüfus Sıralamasında 18. Sıradayız

Bu yılın teması, fırsatlardan yararlanmak, herkes için haklar ve seçenekler sağlamak oldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan “11 Temmuz 1987” tarihi “Dünya Nüfus Günü” olarak kabul edilmiştir. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Dünya nüfusu 1999 yılında 6 milyara ve 2011 yılında 7 milyara ulaştı. Bu yıl, Kasım 2022 tarihinde dünya nüfusunun 8 milyara ulaşacağı tahmin edildi. UNFPA, ideal bir dünyada haklar ve seçeneklerle güçlendirilmiş daha sağlıklı toplumlar için 8 milyar insanın, 8 milyar fırsat anlamına geleceğine vurgu yapmaktadır.

Nüfusa değil, insanlara odaklı çalışmalar yapılmasının önemi belirtilmektedir. Çözümün, az ya da çok insan değil, tüm insanlar için (kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, mülteciler, göçmenler vb. dahil) fırsatlara daha fazla ve eşit erişimden geçtiği belirtilmektedir. Demografik dayanıklılığı sağlamanın en iyi yolunun, bireylerin üreme hakları ve seçimleri de dahil olmak üzere insan haklarını desteklemekten geçtiği ve giderek birbirine bağlanan bir dünyada demografik olarak çeşitlilik gösteren ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığı ifade edilmektedir.

Türkiye, nüfus büyüklüğüne göre sıralamada 195 ülke arasında 18. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 874 milyon 965 bin 732 kişi olduğu tahmin edilerek, bu tahminlere göre en fazla nüfusa sahip 1 milyar 444 milyon 216 bin 102 kişi ile Çin olurken, bu ülkeyi 1 milyar 393 milyon 409 bin 33 kişi ile Hindistan, 332 milyon 915 bin 74 kişi ile Amerika’nın izlediği ifade edildi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %40,3'ünü oluşturduğu belirtildi.
Türkiye’nin, 84 milyon 680 bin 273 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 195 ülke arasında 18. sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun %1,1'ini oluşturduğu ifade edildi.

Nüfusun en yüksek olduğu ilk 20 ülke, 2021

Kaynak: Birleşmiş Milletler Dünya Nüfus Beklentileri, 2019
TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
Yıl ortası nüfuslardır.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Nijer oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkenin %56,4 ile Nijer olduğu; bu ülkeyi %53,8 ile Mali ve %53,2 ile Çad’ın izlediği ifade edildi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkenin, %14,9 ile Singapur olduğu; bu ülkeyi %15,0 ile Japonya ve Kore Cumhuriyeti, %15,7 ile İtalya’nın izlediği ifade edildi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2021 yılında %30,0 olurken, Türkiye'deki çocuk nüfus oranının %26,9 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı ifade edidi.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının %26,9 ile AB üye ülkelerinin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu ifade edildi.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %22,6 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olduğu; bu ülkeyi %22,1 ile Afganistan ve %21,5 ile Nepal izlediği ifade edidi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkenin, %8,3 ile Letonya olduğu; bu ülkeyi %9,0 ile Bulgaristan, Litvanya ve Çekya, %9,1 ile Slovenya ve Estonya izlediği ifade edildi.

Genç nüfus oranı dünya ortalamasının, 2021 yılında %15,4 olduğu; Türkiye'nin genç nüfus oranın %15,3 ile dünya genç nüfus ortalamasının hemen altında olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,3 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu ifade edildi.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Japonya oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkenin %28,7 ile Japonya olduğu; bu ülkeyi %23,6 ile İtalya ve %23,1 ile Portekiz izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %1,4 ile Birleşik Arap Emirlikleri olduğu ve bu ülkeyi %1,9 ile Katar ve %2,0 ile Uganda’nın izlediği ifade edildi.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının, 2021 yılında %9,6 olduğu; Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının ise %9,7 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının %9,7 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu ifade edildi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 6,51 çocuk ile Nijer oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2021 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülkenin, 6,51 çocuk ile Nijer olduğu; bu ülkeyi 5,66 çocuk ile Somali ve 5,46 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Mali izlediği ifade edildi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülkenin, 1,08 çocuk ile Kore Cumhuriyeti olduğu; bu ülkeyi 1,22 çocuk ile Bosna Hersek ve 1,24 çocuk ile Singapur’un izlediği ifade edildi..

Toplam doğurganlık hızı dünya ortalamasının, 2021 yılında 2,42 çocuk olduğu; Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,70 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı ifade edildi..

Toplam doğurganlık hızı 2021 yılında 1,70 olan Türkiye’nin AB üyesi ülkeler arasında 7. sırada yer aldığı ifade edildi.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke İsviçre oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,2 yıl, erkekler için 70,8 yıl ve kadınlar için 75,6 yıl olduğu bildirildi.

Ülkelerin 2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin, 82,4 yıl ile İsviçre olduğu, bu ülkeyi 82,2 yıl ile İzlanda ve 82,1 yıl ile Avustralya ve Singapur izlediği ifade edildi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülkenin 52,2 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti olduğu; bu ülkeyi 52,5 yıl ile Lesotho ve 53,7 yıl ile Çad’ın izlediği ifade edildi.

Türkiye'nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'nin erkekler için 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu ifade edildi.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Japonya oldu

Ülkelerin 2020-2025 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülkenin, 88,1 yıl ile Japonya olduğu; bu ülkeyi 86,7 yıl ile İspanya ve 86,4 yıl ile Kore Cumhuriyeti’nin izlediği ifade edildi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülkenin, 56,6 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti olduğu; bu ülkeyi 56,7 yıl ile Çad ve 56,8 yıl ile Nijerya ve Sierra Leone izlediği ifade edildi.

Türkiye'nin kadınlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin kadınlar için 81,2 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üye ülkeleri ortalamasından düşük olduğu ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022, 12:46

mersinistikbal

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER