Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145 kişi oldu

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Adana nüfusu 2 milyon 263 bin 373, Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145 kişi oldu

Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145 kişi oldu

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273, Adana nüfusu 2 milyon 263 bin 373, Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de ikamet eden nüfusun 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı belirtildi. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfusun 42 milyon 252 bin 172 kişi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre toplam nüfusun %50,1'ini erkeklerin, %49,9'unu ise kadınların oluşturduğu bildirildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfusun bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi olduğu; bu nüfusun %49,7'sini erkeklerin, %50,3'ünü kadınların oluşturduğu ifade edildi.

Adana’nın nüfusu 2 milyon 263 bin 373 kişi oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Adana nüfusunun 2021 yılında, bir önceki yıla göre 4 bin 655 kişi artarak 2 milyon 263 bin 373 kişi olduğu ve nüfus sıralamasında 7.  sırada yer aldığı belirtildi. Adana’da erkek nüfusun 1 milyon 130 bin 862 kişi, kadın nüfusun ise 1 milyon 132 bin 511 kişi olduğuna dikkat çekildi. Buna göre Adana’da toplam nüfusun %50,0’ını erkeklerin, %50,0’ını ise kadınların oluşturduğu ifade edildi.

Adana’nın yıllık nüfus artış hızının 2020 yılında binde 9,2 iken, 2021 yılında binde 2,1 olduğu belirtildi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Adana’da 2020 yılına göre 1 kişi artarak 163 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.

Mersin’in nüfusu 1 milyon 891 bin 145 kişi oldu

Yapılan açıklamada, Mersin nüfusunun 2021 yılında, bir önceki yıla göre 22 bin 388 kişi artarak 1 milyon 891 bin 145 kişi olduğu ve nüfus sıralamasında 11. sırada yer aldığı belirtildi. Mersin’de erkek nüfusunun 944 bin 392 kişi, kadın nüfusunun ise 946 bin 753 kişi olduğu belirtildi. Buna göre Mersin’de toplam nüfusun %49,9’unu erkeklerin, %50,1’ini kadınların oluşturduğu bildirildi.

Mersin’in yıllık nüfus artış hızının 2020 yılında binde 15,3 iken, 2021 yılında binde 11,9 olduğu belirtildi. Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Mersin’de 2020 yılına göre 1 kişi artarak 122 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı, binde 12,7 oldu

Yıllık nüfus artış hızının 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7 olduğu belirtildi.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93,2 olarak gerçekleşti

Türkiye'de 2020 yılında %93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2021 yılında %93,2 olduğu, belde ve köylerde yaşayanların oranının ise %7'den %6,8'e düştüğü bildirildi.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2021

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişi oldu

Yapılan açıklamada; İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştığı belirtildi. Türkiye %18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 747 bin 325 kişi ile Ankara, 4 milyon 425 bin 789 kişi ile İzmir, 3 milyon 147 bin 818 kişi ile Bursa ve 2 milyon 619 bin 832 kişi ile Antalya'nın izlediği ifade edildi.

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2021

Nüfusu en az olan il 83 bin 645 kişi ile Tunceli oldu

Tunceli’nin, 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il olduğu bildirildi. Tunceli'yi, 85 bin 42 kişi ile Bayburt, 94 bin 932 kişi ile Ardahan, 145 bin 826 kişi ile Kilis ve 150 bin 119 kişi ile Gümüşhane’nin takip ettiği belirtildi.

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2021

Nüfus piramidindeki yapısal değişim devam etti

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Nüfus piramidi, 2007, 2021

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 33,1'e yükseldi

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e yükseldiği ve cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,1'den 32,4'e, kadınlarda ise 33,4'ten 33,8'e yükseldiği görüldü.

En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2021

Çalışma çağındaki nüfusun oranı %67,9 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranının, 2007 yılında %66,5 iken 2021 yılında %67,9 olduğu bildirildi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %22,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %9,7'ye yükseldiği ifade edildi.

Türkiye'de kilometrekareye 110 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 49 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldiği ve İstanbul’un, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz olduğu ifade edildi.. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir’in nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller olduğuna dikkat çekildi. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olduğu, Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illerinin izlediği belirtildi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğunun 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğunun ise 344 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

mersinistikbal

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER