AKIL FIRTINASI

            İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özellik, düşünme yetisidir. Düşünme  “akıl-us” ile olur.

            Akılla ilgili çok güzel deyim ve atasözlerimiz de vardır. “Ortak akıl”, “akıl, yaşta değil başta” gibi.

            Anlamlandıramadığım konulardan biridir, “ Beyin Fırtınası”. Gerçekten doğru bir ifade mi acaba? Neden Beyin Fırtınası denir ?.

            Beyni, bir işletmenin/organizasyonun üst yöneticisi olarak kabul edelim, doğrusu da bu elbette. Yönetip, yönlendiren, planlayan, sevk ve idare eden, odak.

            Yukarıdan aşağıya doğru, genişleyen bir şekilde iletişim ağı olmalı. Ağın derinliği/genişliği çok da sorun olmamalı, bu noktada önemli olan geri dönüşlerdir.

            Üzerinde çalışmalar yaptığım farklı bir yönetim modeli aslında uygulanabilirse (tamamen bitirdiğimde paylaşmak istediğim), işletmeler/organizasyonlar büyüyüp genişledikçe tam tersi küçülebilecektir. İletişim her zaman hızlı ve dinamik olacaktır.

            Para ve zaman yönetimi bu çağda bir adım önde olmayı sağlayacaktır. O nedenle işletmelerde, karar alma/geri dönüş hızlı olmalıdır. Bu aynı zamanda verimliliği de sağlayacaktır.

            Akıl Fırtınası da tam da bu noktada önem kazanmaktadır.

            Düşünen bir varlık olarak “Akıl Fırtınası”nı daha doğru bir tanım olarak düşünüyorum.

            İşletmelerle/organizasyonla bağlantıyı kuracak olursak (bu üzerinde çalıştığım modelin de ip ucu), burada akıl ön planda olmalıdır. Aksi takdirde tüm talimatların beyinden alınıp, tekrar beyine geri dönüş zaman ve emek kaybına bazen de fırsat kaybına neden olacaktır.

            Akıl Fırtınasında, ilgili her birim kendi konusu ile ilgili karar verebilme (çerçeve belli) yetkisine sahip olacaktır.

            Bir vücudu düşünün;

            Beyin tek karar verme ve yönetim mercii, kalbe ben seni beğenmiyorum git diyebilir mi, ya da başka bir organa.

            Yönetmek ya da yönetim de bu şekilde olmalıdır.

            Akıl Fırtınası, atılacak her adımdan önce düşünmeyi, sonrasında da muhakeme yapmayı sağlar. 

            Başarı bireysel değil, birlikte olduğu zaman daha güzel olur.

            SAĞLIKLI GÜNLER DİLEĞİYLE

            info@alikaplan.net

YORUM EKLE

banner2

banner10