Haber Detayı
20 Haziran 2019 - Perşembe 06:58 Bu haber 7012 kez okundu
 
Orman Arazisi Vasfını Yitirmiş Parsellere Entegrasyon Sağlandı
İstikbal Mersin/-Mersin Kadastro İl Müdürü Yük.Müh.Celalettin Bilgin, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yaptığı basın açıklaması ile il genelinde orman arazisi vasfını yitirmiş parseller ile Mersin İl genelindeki diğer parselleri içeren 1.025.000 kayıtlı parselin 99.90 gibi bir oranla tapu bilgileri ile kadastro haritalarının entegrasyonunun sağlandığını duyurdu.
YAŞAM Haberi
Orman Arazisi Vasfını Yitirmiş Parsellere Entegrasyon Sağlandı

Orman Arazisi Vasfını Yitirmiş Parsellere Entegrasyon Sağlandı

İstikbal Mersin/-Mersin Kadastro İl Müdürü Yük.Müh.Celalettin Bilgin, İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yaptığı basın açıklaması ile il genelinde orman arazisi vasfını yitirmiş parseller ile Mersin İl genelindeki diğer parselleri içeren  1.025.000 kayıtlı parselin 99.90 gibi bir oranla tapu bilgileri ile kadastro haritalarının entegrasyonunun sağlandığını duyurdu. Basın toplantısında ilçe ilçe bilgiler veren Müdür Bilgin, 2019 yılında yapacakları faaliyetleri de anlattı.

Müdür Bilgin, “ Öncelikle Mersin Kadastro Müdürlüğünün kuruluşu hakkında bilgi verecek olursak; 25 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe giren 6083 Sayılı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, Türkiye genelinde il ve ilçelerde toplam 334 olan Kadastro müdürlük sayısı il düzeyinde yeniden yapılandırılarak 81 adet İl Kadastro Müdürlüğü kurulmuştur.

Müdürlüğümüz Mersin iline bağlı 4’ü merkez olmak üzere toplamda 13 ilçede hizmet vermektedir. Yetki alanlarına göre ilçeler;

Mersin (Mezitli, Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz) ; Tarsus, Çamlıyayla; Silifke, Gülnar, Aydıncık; Anamur, Bozyazı;  Erdemli; Mut ilçelerinde müstakil olarak hizmet sunulmaktadır.  Bu ilçeler de Mersin Kadastro İl müdürlüğümüze bağlı olarak birim bazında halkımıza, paydaş kurumlarımıza ve mahkemelerimize hizmet vermekteyiz. 2018 yılından başlayarak an itibariyle ilçe bazlı bitirilmiş projeler ise;

ANAMUR

Anamur ilçemizde Ardıçlıtaş mahallesinde yaklaşık 3000 parselde orman arazisi vasfını yiyirmiş ve hazineye ait tarım arazisi olarak kullanılan yaklaşık 10000 dönüm 2/b alanlarında kullanıcı ve hak sahipliğini tesbit amaçlı kadastro çalışmaların da bitme aşamasına gelinmiş olup, 28 Haziran itibariyle askıya çıkartılarak halkımıza ilan edilecektir.

Yine Anamur ilçemizde 286  parseli  kapsayan  yaklaşık  20000  dönümlük  alanda 22-a dediğimiz  yenileme  çalışmaları ve 16 mahalle de  6987 parseli kapsayan yaklaşık 13575 dönümlük alanda sayısallaştırma çalışmaları yapılmış olup, askı çıkartılmıştır.

ERDEMLİ

Erdemli ilçesi Sarıyer mahallemizde 161 parseli kapsayan 222 dönümlük alanda geçici 8. Madde uygulaması yapılmıştır. Bu çalışmalarda hedef daha önce kadastro çalışmaları yapılmış olan ve bu çalışmalar sırasında idaremizce genel sınır içerisinde (orman) belirtmesi yapılan  ve tapulama harici bırakılmış araziler için; orman idaresi tarafından orman arazisi olmadığı gerekçesi ile orman dışında bırakılan bu tampon bölgelerin zilyetlik esaslarına göre tespiti yapılmış ve hak sahiplerine tapuları verilmeye başlanmıştır. Ayrıca Esenpınar mahallemizde de 448 parseli kapsayan 665 dönümlük alanda 2/b çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalarımız ile başta Milli Emlak Müdürlükleri olmak üzere halkımız ve paydaş kurumlarımızın hizmetine sunulmuştur.

MUT

Mut ilçemiz de ise 37 mahallede 32887 parseli kapsayan 247703 dönümlük alanda da 22-a çalışması yapılmış olup, bu çalışmanın diğer bir ayağında Tarsus ilçemizde de 8 mahallede 4600 parsellik alanı kapsayan tüm çalışmalar bitirilmiş ve tapuya tescilleri sağlanmaktadır. Ayrıca yine Tarsus ilçemizde 18 adet mahallede 19228 parseli kapsayan yaklaşık 12500 dönümlük alanda sayısallaştırma çalışmaları tamamlanmış olup tapuya tescilleri yapılmaktadır.

Taşınmazların insan hayatı ve ülkeler için önemini dikkate aldığımızda, taşınmazların geometrik durumunu ve üzerindeki hak sahibini belirleyerek onları hukuki bir kimliğe kavuşturan, taşınmazlardan maksimum fayda elde edilebilmesi için altyapı oluşturan kadastro çalışmalarının önemini zaman içinde görebilmekteyiz. Bu çalışmaların amacı devlet güvencesi altında güncel, güvenilir, hukuken geçerli tapu planlarını oluşturmak ve uygulama sonucu elde edilen kadastral mülkiyet haritaların, internet ortamın da Mekânsal Bilgi Sistemine (MEGSİS) aktarılarak uluslararası standartlar da kamu kurum ve kuruluşları ile halkımızın anlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir altyapı oluşturmaktır.

Kadastro çalışmaları sonucu tespit edilen taşınmaz malların, sınırları, sahipleri ve nitelikleri zaman içerisinde değişim göstermektedir. Bu dinamik yapı izlenerek güncel hale getirilmezse, kadastro eskiyecek ve değerini yitirecektir. Bu nedenle kadastro çalışmaları süreklilik gerektirmektedir.

Kadastronun yaşayan ve devamlılık gerektiren bir hizmet olması, kadastro çalışmaları sonucunda üretilmiş olan tapulama ve kadastro paftalarının teknik nedenlerle olduğu gibi, toplumun sosyoekonomik yapısındaki değişimlere paralel olarak da günün koşullarına ve teknolojisine uygun hale getirilmesi ya da başka bir deyişle yenilenmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda;

MERSİN MERKEZ

Mersin merkez, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerini de kapsayacak çalışmalarımızla 36 mahallede yaklaşık 42000 parsel 803329 dönümlük alanda 3402 sayılı kadastro kanunun 22 a maddesi kapsamında kadastro güncelleme çalışmaları 08.07.2019 tarihi itibariyle başlanacaktır. Çalışmalarımızda Toroslar İlçemizde Aladağ, Arslanköy, Atlılar, Buluklu, Çopurlu, Değirmendere, Hamzabeyli, Işıktepe, Karaisalı, Kavaklıpınar, Kayrakeşlik, Kepirli, Kerimler, Kızılkaya, Kurudere, Tırtar, Yavca, Yeniköy,

Yenişehir İlçemizde Çavak,İnsu, Turunçlu, Uzunkaş,

Mezitli İlçesinde Akarca, Cemilli, Demirşık, Kale, Kuyuluk, Kuzucu, Kuzucubelen, Pelitkoyağı, Sarılar, Takanlı,

ÇAMLIYAYLA

Çamlıyayla İlçemizde Sebil, Erdemli İlçemizde Kumkuyu Ayaş, Kumkuyu Tırtar, Şahna mahallelerinde yapılacaktır.

 Bu çalışmalar ihale yöntemiyle gerçekleşecek olup yaklaşık olarak 15 ay da tamamlanması planlanmaktadır. Halkımızın ve paydaş kurumlarınızın bu çalışmaları takip etmesi bizim için önem arz etmektedir. Bunun nedeni 1940 li yıllardan başlayarak günümüze kadar yapılmış kadastro (tapulama) çalışmalarındaki ölçü, tersimat, alan hatası,  yanlış sınırlandırma, teknik yetersizlikler, zeminle paftanın birbirlerini yansıtmaması gibi birçok hata ve eksikliklerin giderilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımız bunlarla da sınırlı olmayıp kadastro çalışmalarında ekonomik açıdan önemsiz, orman veya başka sebeplerden kadastrosu yapılmayan alanlarda da kadastro çalışmaları yapılarak kanunlar ve mevzuatlar çerçevesinde hak sahipleri belirlenecektir.  Yaptığımız kadastro çalışmaları ile kimliksiz arazilere kimlik kazandırılma, kimliği olan arazilerimizin de günün şartlarına uygun kimlik değiştirme işlemi olarak da ifade edersek yanlış olmaz kanısındayım.

Ülkemizde insan ve toprak arasında sağlıklı ilişki kurulmasında, bir başka deyişle mülkiyet hakkının tesis edilmesinde kadastro müdürlükleri anahtar rol üstlenmektedir. Kadastro müdürlükleri bu rolü ”temel insan hakkı olan mülkiyet hakkını” devlet güvencesi altına alarak sağlamaktadır. Bu kısa hatırlatmanın ardından Müdürlüğümüze bağlı;

SİLİFKE

Silifke ilçemizde ise iki ayrı çalışmayla yıllardır beklenen sorunlara çözüm bulmayı planladık. Bunlardan birincisi 20 mahallede 23500 parsellik 110000 dönümlük alanda Sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları nedeniyle; kadastral harita ve bilgilerinin, teknik sebeplerle yetersiz kalması, uygulama niteliğini kaybetmesi, parsellerde alan hatası görülmesi veya zemindeki sınırların gerçek haritasındaki şeklini yansıtmaması gibi sebeplerden ötürü yaşanan tüm olumsuzlukları 3402 sayılı Kadastro kanunun 22 a maddesi kapsamında güncellemeye alarak sorunsuz ve günün şartlarındaki sisteme uygun kadastral mülkiyet haritaları oluşturulacaktır.

İkincisi ise Silifke İlçesi idari hudutları içerisinde bulunan Ayaştürkmenli mahallesinde idari yapılanmadan kaynaklı bugüne kadar yapılamayan ve Orman ve tesis kadastrosu yapılması talep edilen bu alan Silifke İlçesi Boynuinceli, Demircili, İmamlı, Karadedeli, Kızılisalı, Hasanaliler, Kavak ve Mara Mahallesi, ile  Erdemli İlçesi Kumkuyu ve Tırtar Mahallesi, ile  Mut İlçesi Ballı ve Çömelek Mahallesindeki vatandaşların kullanımında olan 1500-2000 m. rakımlı alanda Yaklaşık 16000 hektarlık bir alanın ve tahminen 8000 parselin kadastrosunun yapılması planlanarak geçmişten günümüze hak sahiplerini belirleyerek vatandaşlarımızın tapularını vermektir. İhale yetkisi müdürlüğümüze verilmiş olup çalışmaların ödeneği geldiğinde zaman kaybetmeden çalışmalara başlamayı planlıyoruz.

E-DEVLET İLE BİLGİSAYARLARDAN TAKİP EDİLEBİLİR

Harita ve mülkiyet (tapu ve kadastro) bilgileri bütün yatırım projelerinin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde tapu ve kadastro bilgilerinin, araziye ilişkin diğer bütün bilgilerle entegre edilebilecek niteliğe kavuşturulması ve bunu sağlayacak sistemlerin süratle oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu için kadastro ve tapu bilgilerinin doğru bir şekilde ve sisteme entegre edilebilir duruma getirilmeleri gereklidir. Bu çalışmalar kapsamında ise Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) sayısal olarak kadastro müdürlüklerinin yerel bilgisayarlarında yer alan. cad tabanlı verilerin merkezi bir sistem üzerinde toplanarak tapu bilgileri ile eşleştirilmesi ve bu bilgilere ihtiyaç duyan paydaş kurum, kuruluş ve belediyeler ile, e-Devlet kapısı üzerinden vatandaşlara sunulması amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek hazırlanmış açık kaynaklı bir uygulamada hayata geçirilmiştir.

 

MERSİN İL GENELİN DE YAKLAŞIK 1.025.000 KAYITLI PARSELİN   99.90 GİBİ BİR ORANLA TAPU BİLGİLERİ İLE KADASTRO HARİTALARININ ENTEGRASYONU SAĞLANDI

 

Mersin kadastro il müdürlüğü ve bağlı birimler tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ise Mersin il genelin de yaklaşık 1.025.000 kayıtlı parselin   99.90 gibi bir oranla tapu bilgileri ile kadastro haritalarının entegrasyonu sağlanmış olup, vatandaşlarımız kendi parselleri ile ilgili tüm verileri www.tkgm.gov.tr  adresi üzerindeki parsel sorgulamadan;  Milli emlak, belediyeler, tarım il müdürlüğü, orman idaresi gibi paydaş kurumlarımız ise kendilerine sağlanan linkler aracılığı ile bu bilgilere uluslararası standartlarda erişmesi mümkün hale gelmiştir.

Bilgi çağını yaşadığımız bu yüzyılda açıklık şeffaflık ve hesap verebilme ilkeleri çerçevesinde, kurumumuzun hizmet ve kurum faaliyetleriyle projelerini duyurmak vatandaşlarımızı ve paydaş kurumlarımızı bilgilendirmek amacıyla Mersin Kadastro İl Müdürlüğü olarak yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları siz değerli basın mensupları aracılığı ile zaman zaman duyurmak istediğimizi ifade ederek bu çabamızda gösterdiğiniz katkı ve katılımlarınızdan dolayı şahsım ve kurumum adına siz değerli basın mensuplarına şükranlarımı sunarım.”Dedi.

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Orman, Arazisi, Vasfını, Yitirmiş, Parsellere, Entegrasyon, Sağlandı,
Yorumlar
Haber Yazılımı