Haber Detayı
04 Haziran 2019 - Salı 17:17 Bu haber 3321 kez okundu
 
Kumbur, Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti
Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Halil KUMBUR yazılı olarak yaptığıbasın açıklamasında Çevre sorunlarına dikkat çekti.
YAŞAM Haberi
Kumbur, Çevre Sorunlarına Dikkat Çekti

Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Halil KUMBUR yazılı olarak yaptığıbasın açıklamasında Çevre sorunlarına dikkat çekti. Kumbur, “ Birleşmiş Milletler Çevrenin önemi  ve Çevre Sorunlarına dikkat çekmek için  her yıl 5 Haziranı tüm dünyada Dünya Çevre Günü, 5-11 Haziranı da Çevre Haftası olarak  kutlanmaktadır.

Günümüzde hızlı nüfus artışı ve artan sanayileşme- sektörel faaliyetlerle  ile birlikte oluşan çevre kirliliği sonucu; küresel iklim değişikliği, doğal bitki örtüsü ve tarım arazilerinin tahribi, su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğinin azalması. vb. gibi  yer yüzünde yaşayan canlıların tümünü etkileyen, cansız çevre materyallerine de yapısal zararlar veren ve niteliklerini bozan sorunlar ile karşılaşmaktayız.

Tüm bu çevre sorunlarının giderilmesi ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması doğru ve sürdürülebilir çevre yönetimi ile mümkündür.

Dünyanın gelişmekte olan  bölgelerinde  önemli bir  nüfus; temiz havadan, sudan ve doğal kaynaklarından yoksun olarak yaşamaktadırlar. Bu ülkelerin büyük bir kısmı  yüksek nüfus artışına sahiptir ve büyük bir kısmı Afrika Kıtası ve Ortadoğu Bölgesinde yer almaktadır. Bu durum bölgesel krizlerin çıkmasına ve  ülkeler  arasında  büyük sorunların yaşanmasına neden olmaktadır

Şehirleşme ve sanayileşmeye bağlı olarak çevre  kirliliğinin artması nedeniyle güvenilir ve kullanılabilir temiz su temini günümüzün önemli çevre sorunlarından biridir. Dünya’da yaklaşık 2,6 milyar insan  sağlıksız çevre koşulları altında yaşamaktadır ve bunun  yaklaşık 1,4 milyarı temiz su kaynaklarından yoksundur. Son yüzyıl içinde dünya nüfusu üç kat büyürken su kaynaklarına olan talep yaklaşık yedi kat artmıştır

İnsanların hayat kalitesinin arttırılması ancak temiz bir çevre ve doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımı ile mümkündür. Soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesi, içme ve kullanma suyunda temizlik güvencesi, atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunulması, kamuya açık ortamlarda gürültü  ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi sağlanarak, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yaşaması güvence altına alınması  bütün ülkeler tarafından arzu edilmesine rağmen henüz istenilen seviyeye ulaştırılamamıştır.

Çevre ve çevre sorunlarının önemi ve çözümü yoğun bir şekilde tartışıldığı günümüzde sanayisi gelişmiş olan ülkelerin bir kısmı alınan ortak  kurallara uymamaktadır.Bunun bir örneği Küresel Isınma ile ilgili Paris Anlaşması’nın yürürlüğe konulması sürecinde  ABD,  en fazla sera gazı emisyonu salınımı yapan dünya ülkelerinden ilk üçte olmasına rağmen bu anlaşmadan çekilmiş olmasıdır.

Mersin ili ve Ülkemizde başlıca çevre sorunları: Hava Kirliliği, Su Kirliliği, Altyapı-Kanalizasyon, Atıksu Sorunları, Atık (Katı Atık, Arıtma Çamurları, Tıbbi Atık, Tehlikeli Atıklar vb.) Sorunları, Sulama Suyu, Toprak Kirliliği, Gürültü, Görüntü ve Mimari Kirlilik, Enerji vb. den Kaynaklanan Çevre Sorunları, Plansız Kentleşme ve Deniz-Kıyı Hattındaki Çevresel Sorunlar, Tarihi ve Kültürel Çevredeki Sorunlar, Mevsimsel Çevre Sorunlarıdır (Sinekle mücadele, yaylalık ve sahillerdeki kirlilikler vb.) olarak sıralandırılabilir.  

Küresel ısınma vb. nedeniyle Mersin İli’ni de kapsayan Doğu Akdeniz Havzasındaki son yıllardaki 40’lara varan kuraklıklar nedeniyle, su kaynaklarımız çok daha planlı kullanılmalıdır. Suyun Alternatifi olmadığı unutulmamalıdır.

Yeni yürürlüğe giren 6360 Sayılı Yasa ile; hizmet alanı İl  sınırlarına  genişletilen  Mersin Büyükşehir Belediyesinin;  yeni  hizmet alanlarını kapsayacak şekilde; İl,  İlçe, Belde ve mahallelerin,  gelecek yıllar için kısa, orta  ve uzun vadeli çevre sorunları ve altyapı yatırım ihtiyaçlarının kalıcı bir şekilde  tespit edilmesi ve her türlü çevre sorunlarının çözümüne yönelik  havza bazlı kalıcı, ekonomik, geri kazanım, sürdürülebilir projelerin  hayata geçirmesi  gerekmektedir. Bu bağlamda Mersin’de önemli çevre projelerinin  yapımı  başlatılmıştır.

Bütün bu projeler Akıllı Kent Yönetim Sistemleri kapsamında hazırlanmalı, üniversite ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmalı, projeden hizmet alanların katılımı mutlaka sağlanmalıdır

Kaynak  tasarrufuna, geri dönüşüm projelerine önem vermeliyiz. İsraf etmemenin kazanmak olduğu unutulmamalıdır. Doğal Kaynaklarımız Kullanılırken Bilinçsizce Kirletilir, İsraf Edilirse Sonunda Hasret Kalınabilir.

Kirletilen Çevre, Yok Edilen İnsanlık Demektir. Sağlıklı bir çevrede yaşıyor olmak ayrıcalık değil, bir haktır. Unutmayalım ki;  Başka bir Dünya Yok.

Dünya Kenti Mersin   Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir çevre ile mümkündür. Bu ise Mersin’de yaşayanların ortak arzusu olmalıdır.

5 Haziran Dünya Çevre   Günü ve 5-11 Haziran Çevre Haftasında yapılacak etkinliklerin Ülkemize ve  Bölgemize, İlimize yararlı olmasını temenni ederim.”

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kumbur,, Çevre, Sorunlarına, Dikkat, Çekti,
Yorumlar
Haber Yazılımı