Haber Detayı
08 Kasım 2019 - Cuma 08:20 Bu haber 9761 kez okundu
 
Kılınç: “Belediyemizce yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”
Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, son günlerde kamuoyunu meşgul eden sera yapıları hakkında ki konulara açıklık getirmek üzere basın mensupları ile bir araya geldi.
EKONOMİ Haberi
Kılınç: “Belediyemizce yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

 

Kılınç: “Belediyemizce yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, son günlerde kamuoyunu meşgul eden sera yapıları hakkında ki konulara açıklık getirmek üzere basın mensupları ile bir araya geldi. 

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı bilgilendirme sunumunda “Belediyemizce yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ve hukuka aykırılık bulunmamakta olup; yapılan işlemlerimiz 3194 sayılı imar kanunu ve hükümlerine göre gerçekleşmiştir.” Dedi.

SERA YAPILARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME İLE İLGİLİBASINAÇIKLAMAMETNİ ŞÖYLE:  “Başkanlığımıza yapılan şikayet ve başvurular neticesin de ilçemiz sınırları dahilinde yapılacak sera yapılarının ruhsata ya da izine tabi olup olmadığı huşunda tereddüte düşülmüş ve Belediyemizce ilgili kurumlara görüşler sunulmuştur.

11/08/2014 tarih 7472 sayılı Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü görüşüne istinaden ser yapılarının tarımsal amaçlı yapı sınıfında olduğu, Çevre Düzeni Planında “tarım arazileri” olarak tanımlanmış alanda yapabileceği belirtilmiştir. Ayrıca aynı tarih sayılı yazıda da 3194 imar kanunun 3. Maddesinde “ Herhangi bir saha her ölçekteki plan esaslarına, bulunduğu bölgenin şartlarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanılmaz” olarak belirtilmiştir.

Özetle; imar planı bulunan alanlarda, planlama durumuna göre : konut alanı olarak planlı yerde konut, ticaret alanı olarak planlı yerlerde ticari, turizm tesis alanı olarak planlı yerlerde ise turizm amaçlı yapılar yapılabileceği belirtilmektedir.

Planlama sahaları dışarısında kalan tarımsal alanlarda tarımsal faaliyetler ve tarım amaçlı yapıların yapılabileceği belirtilmektedir.

17/09/2014 tarih ve 02/02/2015 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün seralarla ilgili görüşlerinde taşıyıcı sistemi çelik kontüksiyon, üzeri plastik örtülü, betonarme temeli olmayan, herhangi bir proje ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için; imar kanununun 27. Maddesi ve plansız alanlar yönetmenliğinin 63. Maddesine göre ilgili kurumlardan görüş alınarak izin verileceği değerlendirilmiştir.

3194 sayılı imar kanunun 27. Maddesinde belediye ve mücavir lanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve mezarlarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için yapı ruhsatı aranmayacağı belirtilmektedir.

Plansız alanlar tip imar yönetmenliğinin 63. Maddesinde (değişik fıkra:RG-01/3/2019-30701) Beton temel ve çevrecilik çatılı seralar mahreç alındığı yola 5.00 metreden ve parsel hudutlarına ise 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şarktı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtülü mahiyetindeki seralar  ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı kat sayısına tabi değildir.

( Değişik:RG-2/9/1999-23804) Ayrıca be tesisler hakkında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerine ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunulması gerekmektedir.” Olarak belirtilmiştir.

İlçemiz sınırları dahilinde yapılan seraların Anamur Ziraat Odası Başkanlığı, Anamur Muz üreticileri Birliği, Anamur İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görüşlerinde; betonarme  temeli olmayan, lento ile sınırları belirlenmiş, demir konstrüksiyonlu, üzeri plastik örtülü, toprak yapısını ve bütünlüğünü bozmayan , istenildiğinde kaldırılabilen demonte yapıda  olan ve dolayısı ile mimari proje, statik hesaplama ve elektrik tesisatı gerektirmeyen yapılar oldukları bildirilmiştir.

Bu hususlar doğrultusunda  ve Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ve Meski Hizmetler  müdürlüğünün görüşlerine istinaden sera yapılarında çekme mesafeleri belirlenerek izin verilmesine dair Belediye Meclisine 02/12/2014 tarih 208 sayılı karar alınmıştır.

05.02.2018 tarih 14 sayılı karar ile seralar için ruhsat harcı değil kontrollük harcı alınacağı ve belirtilen koşulları sağlanması ile birlikte izin verilebileceği belirtilmiştir.

*10.07.2017 Tarih ve 12/07/2017 tarihli dilekçeler  ile Çatkaya Gayrimenkul Danışmalık Mühendislik LTD.ŞTİ. yetkilisi Hasan Çatkaya vekili Nurettin KAYATURAN  Anamur Çarıklar Kocadut Mahallesi 220 Ada 132  ve 158 nolu parseller için toplamda 230 dönüm sera yapmak için izin başvurusunda bulunulmuştur.

İlgili dilekçelerin ekine Mersin Valiliği Çevre ve Şehircliik İl Müdürlüğünden alınmış 30.06.2017  tarih 718 sayılı yazı ilave edilmiş ve bu yazıda da “ Mersin İli Anamur İlçesi Çarıklar / Kocadut Mahallesi 220 Ada 132 ve 158 parseller de kayıtlı taşınmazlar üzerinde muz yetiştiriciliği yapmak üzere örtü altı tarım (sera) ve/veya amacına uygun kullanılana kadar tarım yapılmasında sakınca bulunmadığı” bildirilmiştir.

Söz konusu parsellerin 1/1000 ölçekli Çarıklar Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde ve Turizm Tesis alanı kapsamında kaldığı görülmüş olup  31.07.2017 tarih 8005 sayılı yazımız ile ilgili dilekçeler ekinde sunulan 30.06 2017 tarih 718 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı ile Belediyemizce sorulan görüşler  arasında çelişkiye düşüldüğü gerekçesiyle   talep konusu izinler verilememiştir.

*17.09.2019 tarih 7595 sayılı yazı ile Mersin Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 30.06.2017 tarih 718 sayılı yazının geçerli olup olmadığı sorulmuştur.

*24.09.2019 tarih 36889 sayılı mersin Çevre şehircilik Müdürlüğü cevap yazısında ise bu yazının Mersin çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü sisteminde kayıtlı olmadığı bildirilmiştir.

*Aynı şekilde imarlı alanlarda sera yapmak isteyen vatandaşlardan ve kamuoyundan gelen yüksek tepkilere istinaden Belediyemiz ekiplerince yerine gidilerek 01.10.2019 tarihli yapı tatil zaptı ile 220 ada 132 parselde bulunan yaklaşık 195 dönüm büyüklüğündeki  10 parça seranın TURİZM TESİS ALANI İÇERİSİNDE KALMASI ve İZİNSİZ OLARAK YAPILMASINDAN DOLAYI 3194 sayılı imar kanunu hükümlerine göre mühürlenmesi yapılmıştır.

*01.10.2019 tarihli mühürleme işlemi ve yapı tatail zaptı tutanağı uyarınca 22.10.2019 tarih 267 sayılı Belediye Encümen Kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 32 ve 42 maddelerine göre Çatkaya Gayrimenkul LTD.ŞTİ. ne 3.813.497.76 (üç milyon sekiz yüz on üç bin dört yüz doksan yedi Türk Lirası yetmiş altı kuruş) para cezası kesilmiştir.

*Belediyemizce yapılan işlemlerde herhangi bir usulsüzlük ve hukuka aykırılık bulunmamakta olup; yapılan işlemlerimiz 3194 sayılı imar kanunu ve hükümlerine göre gerçekleşmiştir.”

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kılınç:, “Belediyemizce, yapılan, işlemlerde, herhangi, bir, usulsüzlük, ve, hukuka, aykırılık, bulunmamaktadır.”,
Yorumlar
Haber Yazılımı